typ školenia
Lektor: JUDr. Jaroslav Macek
Termín a miesto konania: 04. 05. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 04.07.2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 4. 2017, Bratislava

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS.

 


typ školenia
Lektor: Dr. Milan Veščičík
Termín a miesto konania: 3. - 4. 5. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. - 26. 9. 2017, Žilina

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 2. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Košice

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 1.2. 2017, Bratislava

Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo VO. V rámci zeleného verejného obstarávania vám ozrejmí, ako aplikovať GPP vo verejnom obstarávaní, ako určiť „zelené“ požiadavky na predmet zákazky a zameria sa i na enviromentálne značky. Venovať sa bude i sociálnym aspektom vo VO a procesu zadávania in house zákaziek, kde prezradí výhody zadávania zákaziek týmto spôsobom.


typ školenia
Lektor: Ing. Ľubomír Havierník
Termín a miesto konania: 24. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 24. 1. 2017, Bratislava

Ktoré sú tie slová, ktoré na dlžníkov najviac zaberajú? Ako si udržať poriadok v agende pohľadávok? Ako dosahovať lepšie výsledky? Týmto, ale aj iným zásadným otázkam sa budeme venovať na našom školení, ktorého cieľom je ukázať vám postupy profesionálov. A to tak, aby ste si ich mohli jednoducho a ihneď osvojiť v každodennej praxi.


typ školenia
Lektor: Mgr. Kateřina Koláčková
Termín a miesto konania: 3.11. 2016, Bratislava

Od 1. októbra 2016 je účinný český zákon o „ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 135/2016". Naučte se pripraviť ponuku do verejného obstarávania v ČR podľa nových pravidiel. Na školení vám ukážeme, kde vyhľadávať verejné zákazky v ČR, ako získať od obstarávateľa ďalšie informácie potrebné na spracovanie ponuky. Dáme vám návod, ako čítať súťažné podklady tak, aby ste boli schopní pripraviť ponuku do verejného obstarávania. Povieme vám, čo môže obstarávateľ od vás požadovať na preukázanie kvalifikačných predpokladov, dozviete sa aj o spôsoboch ich preukazovania. Na otvorenom a zjednodušenom podlimitnom verejnom obstarávaní ukážeme celý priebeh procesu verejného obstarávania. Dozviete sa, čo sa deje s vašou ponukou po jej podaní, na aké informácie od obstarávateľa máte nárok a ako sa môžete brániť.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 30. 09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 03. 10. 2016, Trnava
Termín a miesto konania: 04.10.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 14.10. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 28. 10. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 02.11. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 04.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 11. 11. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 13. 2. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 4. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 6. 4. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 07.11. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 12. 6. 2017, Bratislava

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).


typ školenia
Lektor: Jiří Macek
Termín a miesto konania: 21. 07. 2016, Bratislava

Neviete, ako vytvoriť správnu stratégiu pre digitálne prostredie? Ako správne uchopiť sociálne médiá? Ako sa efektívne zviditeľniť v online prostredí? Ako zvoliť kľúčové parametre pre následné vyhodnotenie? Rozumiete skratkám CTR, PPC, CTA, CPM, CRO, UX, GA, RTB atď.? Potrebujete sa zorientovať a zistiť, aké možnosti ponúka digitálny marketing? 


typ školenia
Lektor: Ing. Ľubomír Havierník
Termín a miesto konania: 08.09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 08.09. 2016, Bratislava

Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je poskytnúť vám praktické rady a riešenia, ktoré budete môcť okamžite uplatniť v každodennom obchodovaní. Teórii sa budeme venovať minimálne. Budeme hľadať manažérske riešenia pre to, aby sa vaše podnikanie mohlo bezpečne rozvíjať.

O skúsenosti sa s vami podelí dlhoročný špecialista na firemné riešenia manažmentu pohľadávok. Okrem toho bude spoločne s vami pozerať na perspektívy blízkej budúcnosti, aby ste sa na ne vedeli včas pripraviť.


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 03.05. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 05.05. 2016, Bratislava

Od 1. mája 2016 nadobúda účinnosť niekoľko colných predpisov EÚ a SR, ktoré na školení priblíži odborník Ing. Tibor Vojtko. Venovať sa bude pôvodu tovaru, colnej hodnote, colnému dlhu a jeho zabezpečovaniu, colným režimom i colnému konaniu. Chýbať nebudú ani rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov. Ďalej rozoberie problematiku deklaranta a zastupovania v colnom konaní a v závere poskytne priestor na otázky z pléna.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (22)
E-learningové školenie (0)
/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (11)
Martin (0)
Nitra (3)
Nízke Tatry (0)
Piešťany (0)
Poprad (1)
Prešov (1)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (0)
Vysoké Tatry (0)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (26)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.