11 výsledkov

typ školenia
Lektor: Dr. Milan Veščičík
Termín a miesto konania: 3. - 4. 5. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. - 26. 9. 2017, Žilina

Počas dvoch dní prakticky orientovaného seminára sa zdokonalíte v dôležitých finančno-ekonomických pojmoch, takže Vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický efekt pre Vašu firmu.


typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 2. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Košice

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 30. 09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 03. 10. 2016, Trnava
Termín a miesto konania: 04.10.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 14.10. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 28. 10. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 02.11. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 04.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 11. 11. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 13. 2. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 4. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 6. 4. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 07.11. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 12. 6. 2017, Bratislava

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 03.05. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 05.05. 2016, Bratislava

Od 1. mája 2016 nadobúda účinnosť niekoľko colných predpisov EÚ a SR, ktoré na školení priblíži odborník Ing. Tibor Vojtko. Venovať sa bude pôvodu tovaru, colnej hodnote, colnému dlhu a jeho zabezpečovaniu, colným režimom i colnému konaniu. Chýbať nebudú ani rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov. Ďalej rozoberie problematiku deklaranta a zastupovania v colnom konaní a v závere poskytne priestor na otázky z pléna.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý, RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 19. 4. 2016, Bratislava

Prijmite pozvanie na jarné kolo jedinečnej konferencie a príďte sa povoziť na Daňovom a odvodovom kolotoči, kde zohraté trio Mihál – Ozimý – Tužinský odhalí možnosti, ako v súlade s platnými zákonmi znížiť daňové a odvodové zaťaženie majiteľov a zamestnancov firiem.


typ školenia
Lektor: Ing. Helena Polónyi
Termín a miesto konania: ZMENA TERMÍNU !!! 12. 5. 2015, Košice

Viete, ako popísať a zadať kritériá na vyhodnotenie ponúk? Aké sú riziká  použitia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky? Znamená najnižšia cena aj najnižšiu kvalitu? Na školení získate potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a práci s ním.


typ školenia
Lektor: Ing. Helena Polónyi
Termín a miesto konania: 24. 03. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 27. 03. 2015, Žilina

Školenie sa zameriava na zadávanie podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a informovanie o postupnom sprístupňovaní funkcionalít elektronického kontraktačného systému (EKS) na adrese: https://www.eks.sk/.
Cieľom školenia je je výklad zákonov č. 34/2014 Z. z., č. 28/2013 Z. z., č. 95/2013 Z. z. a č. 180/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zameraný na elektronické trhovisko (§ 91 až § 99).


typ školenia
Lektor: Ing. Tibor Vojtko
Termín a miesto konania: 06.05. 2015, Košice

Doviezli ste v roku 2014 tovar za viac ako 200 000 € alebo vyviezli tovar za viac ako 400 000 € v EÚ? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie?  Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.

Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT a zmenami od 1. 1. 2015 súvisiacimi s novou vyhláškou č. 291/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 – 2017.


typ školenia
Lektor: Mgr. Martina Neuročná
Termín a miesto konania: 4. 9. 2014, Košice

Nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prináša pre prevádzkovateľov e-shopov nové, prísnejšie povinnosti pre predávajúceho, a to najmä v procese objednávania, pri vybavení reklamácie, zmene lehôt v súvislosti so zákonným odstúpením bez uvedenia dôvodu, rozširuje okruh výnimiek pre odstúpenie, povinnosť  zverejniť formulár na odstúpenie. Zákonom boli novelizované súvisiace zákony – Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa.

Cieľom školenia je poukázať na všetky povinnosti predávajúceho pri zverejňovaní produktov, cien, samotnom objednávaní, reklamáciách, zákonnom odstúpení bez uvedenia dôvodu, aby sa vyhol sankciám zo strany kontrolných úradov, ktoré sa pohybujú až do výšky 16 500 €.

Účastník školenia má možnosť pre svoju spoločnosť získať „CERTIFIKÁCIU INTERNETOVÉHO OBCHODU“ s 50 % zľavou od spoločnosti SOS – ochrana spotrebiteľa.  

 

Certifikácia zvyšuje ochranu spotrebiteľa pri nákupe cez internet. Ide o proces udelenia certifikátu a loga, ktorého obsahom je spracovanie obchodných podmienok na základe zákona, a to buď úpravou pôvodných obchodných podmienok (tzv. audit obchodných  podmienok), alebo vytvorením úplne nových obchodných podmienok (tzv. obchodné podmienky na mieru).


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Na školení budeme riešiť povinnosti vyplývajúce z novely zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP, ktorá rozšírila okruh podnikateľov, ktorí budú musieť viesť tržbu cez registračnú pokladnicu, ako napr.  účtovníci, daňoví poradcovia, právnici, poskytovatelia ubytovacích služieb, doktori, a ďalšie subjekty, ako sú cestovné kancelárie a iné. Zákon takisto zavádza nový spôsob evidovania tržieb cez tzv. virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá umožní podnikateľovi odbremeniť sa od niektorých administratívnych záležitostí, ako je napr. vedenie pokladničnej knihy k ERP.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (11)
E-learningové školenie (0)
/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (11)
Martin (0)
Nitra (3)
Nízke Tatry (0)
Piešťany (0)
Poprad (1)
Prešov (1)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčianske Teplice (0)
Trnava (0)
Vysoké Tatry (0)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (26)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.