7 výsledkov

typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 13.05. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 26.05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 18.06. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 13.010. 2015, Žilina

Aké zrážky zo mzdy existujú? Môže zamestnávateľ realizovať zrážky vo svoj prospech? Čo je tretinový systém?
Neviete? Naučíme vás nielen toto, ale ukážeme aj postup pri výpočte zrážok, postup pri exekúciách a posúdení výživného.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 8. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále

Praktické školenie je v podstate návodom ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2014. Keďže od 1. 1. 2015 nastávajú zmeny u spoločností s ručením obmedzením, zameriame sa aj na ne.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 10. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále

Od januára nás čaká naozaj množstvo zmien. Je dobré aspoň časť z nich naštudovať už teraz, pretože rozbeh po sviatkoch býva ťažký. Pozrite sa spolu s našimi lektormi na DPH-čku, ERP, dane z príjmov aj na novinky v účtovníctve od 1. 1. 2015.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále

Každoročne veľmi úspešná téma školenia, ktoré vám pomôže v príprave na vyplnenie daňového priznania a dá aj výborné tipy na ovplyvnenie daňového základu.


typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková, Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 2 noci Hotel Partizán
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 2 noci Hotel Partizán
Termín a miesto konania: na 1 deň v termínoch 16. -18. 6. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 1 noc Hotel Partizán
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 1 noc Hotel Partizán

3 - dňové školenie Hotel Partizán**** (Tále)

 

 

Pripravované školenie ponúkne tri okruhy problémov – dlhodobý majetok, riadenie pohľadávok a záväzkov a rôzne podnikové kombinácie s komplexným účtovným aj daňovým pohľadom.

Problematika dlhodobého majetku sa zameria na jeho klasifikáciu, oceňovanie, odpisovanie, dosahy rôznych foriem vyraďovania a ponúkne prehľadné porovnanie spoločných aj rozdielnych pohľadov z hľadiska slovenskej a medzinárodnej legislatívy.

Školenie bude venované  aj pohľadávkam a záväzkom, správnemu oceňovaniu, tvorbe a rozpúšťaniu opravných položiek, rôznym režimom postúpenia, odpisom, posúdeniam bonity pohľadávok; v prípade záväzkov navyše aj ich vyradeniu, riešeniu záväzkov po splatnosti,  a to opäť z hľadiska účtovného aj daňového.

Záver školenia ponúkne pohľad na aktuálnu problematiku podnikových kombinácií v prostredí slovenskej legislatívy.


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
16. 5. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bojnice (0)
Bratislava (194)
Dunajská Streda (0)
Košice (89)
Martin (2)
Nitra (46)
Poprad (31)
Prešov (31)
Sliač (2)
Trenčín (42)
Trnava (13)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (142)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)