typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 10. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále

Od januára nás čaká naozaj množstvo zmien. Je dobré aspoň časť z nich naštudovať už teraz, pretože rozbeh po sviatkoch býva ťažký. Pozrite sa spolu s našimi lektormi na DPH-čku, ERP, dane z príjmov aj na novinky v účtovníctve od 1. 1. 2015.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 8. alebo 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 9. 12. 2014, Nízke Tatry- Tále

Každoročne veľmi úspešná téma školenia, ktoré vám pomôže v príprave na vyplnenie daňového priznania a dá aj výborné tipy na ovplyvnenie daňového základu.


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková, Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 2 noci Hotel Partizán
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 2 noci Hotel Partizán
Termín a miesto konania: na 1 deň v termínoch 16. -18. 6. 2014, Nízke Tatry- Tále
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 1 noc Hotel Partizán
Termín a miesto konania: 16. -18. 6. 2014, ubytovania na 1 noc Hotel Partizán

3 - dňové školenie Hotel Partizán**** (Tále)

 

 

Pripravované školenie ponúkne tri okruhy problémov – dlhodobý majetok, riadenie pohľadávok a záväzkov a rôzne podnikové kombinácie s komplexným účtovným aj daňovým pohľadom.

Problematika dlhodobého majetku sa zameria na jeho klasifikáciu, oceňovanie, odpisovanie, dosahy rôznych foriem vyraďovania a ponúkne prehľadné porovnanie spoločných aj rozdielnych pohľadov z hľadiska slovenskej a medzinárodnej legislatívy.

Školenie bude venované  aj pohľadávkam a záväzkom, správnemu oceňovaniu, tvorbe a rozpúšťaniu opravných položiek, rôznym režimom postúpenia, odpisom, posúdeniam bonity pohľadávok; v prípade záväzkov navyše aj ich vyradeniu, riešeniu záväzkov po splatnosti,  a to opäť z hľadiska účtovného aj daňového.

Záver školenia ponúkne pohľad na aktuálnu problematiku podnikových kombinácií v prostredí slovenskej legislatívy.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

E-learningové školenie (0)
/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (36)
Martin (0)
Nitra (19)
Piešťany (0)
Poprad (15)
Prešov (7)
Sliač (3)
Trenčianske Teplice (0)
Trenčín (17)
Trnava (3)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (38)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)