typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (1)
Martin (0)
Nitra (1)
Piešťany (0)
Poprad (1)
Prešov (1)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trnava (1)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (1)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)