typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 8. 1. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 9.1.2018, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 1. 2018, Prešov
Termín a miesto konania: 11.1.2018, Košice
Termín a miesto konania: 12. 1. 2018, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 26. 1. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 29. 1. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 30.1. 2018, Trenčín
Termín a miesto konania: 9. 2. 2018, Trnava
Termín a miesto konania: 12.2.2018, Košice
Termín a miesto konania: 16. 2. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 2. 2018, Nitra

Podávanie daňového priznania je už za rohom a s ním aj každoročné množstvo otázok spojených s jeho vypĺňaním. Uľahčite si tento proces a príďte na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vás upozorní na dôležité lehoty, možnosti ich predĺženia a na vzore tlačiva ukáže, ako takéto priznanie vyplniť. Venovať sa okrem iného bude i položkám, ktoré vplývajú na výšku základu dane, rozdeleniu zisku od 1. 1. 2018, zostaveniu účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na možné sankcie z nepodania účtovnej závierky.

BONUS: Súčasťou školenia je aj rešerš novely zákona o dani z príjmov platnej od 1. 1. 2018 (stručné informácie o zmenách).


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 6.11.2017, Žilina
Termín a miesto konania: 8.11.2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 9.11.2017, Poprad
Termín a miesto konania: 15.11.2017, Košice
Termín a miesto konania: 16.11. 2017, Trenčín

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Pomocou konkrétnych príkladov vás prevedieme často diskutovanými témami, ako sú nájomné vzťahy, vzťah spoločník a spoločnosť, nenárokovateľná DPH alebo vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Príďte si po praktické rady a riešenia od renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého.

 

Upozorňujeme vás tiež, že od 1. 1. 2018 nadobudnú platnosť nové zmeny v DPH, ktoré môžu postihnúť väčšinu daňových subjektov. Aj preto na záver školenia venujeme našu pozornosť dôležitým úpravám, ktoré sa týkajú najmä príležitostného príjmu fyzických osôb, osobného bankrotu fyzických osôb, asignačnej dane a ďalších.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 19.12. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 24.01. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 01. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 26. 01. 2018, Poprad

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2018 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2017.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 4. 4. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 4. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 6. 4. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 27. 4. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 5. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 5. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 25. 4. 2017, Banská Bystrica

Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. Vladimír Ozimý vám na školení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely dane z príjmov (stála prevádzkareň, zrážková daň, oznamovacie povinnosti, sankcie, dvojité zdanenie...) a dane z pridanej hodnoty (miesto dodania, registrácie, samozdanenie, výkazy).


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 9. 3. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 5. 5. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 9. 5. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 5. 2017, Košice

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý, ktorý bude rozoberať napríklad počítanie obratu na účely registrácie pre DPH, oneskorenú registráciu a povinnosti s tým spojené vrátane možných sankcií. Posvieti si i na vznik daňovej povinnosti či právo na odpočítanie dane. Poradí vám, ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie a predstaví vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 23. 05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 30. 05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 07. 06. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 08. 06. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 09. 06. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 06. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 13. 6. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 06. 2016, Trnava

Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem iného aj zdanenie príjmov zo zahraničia, odvody SZČO pre roky 2016 – 2017 či mzdové veličiny 2016 – 2017. Navyše na školení získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 9. 2. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 2. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 01. 3. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26. 2. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 09.03. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 5. 4. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 6. 4. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 07. 4. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 3. 5. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 4. 5. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 5. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 10. 5. 2016, Žilina

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbe na zábezpeku dane pri registrácii. Chýbať nebude ani výklad k zavedeniu nového systému „Cash acounting scheme“ či k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 16.02. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 22. 02. 2016, Poprad

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2016 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti.
Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2015.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 13. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26. 1. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 28. 1. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 4. 2. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 5. 2. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 15. 2. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 17. 2. 2016, Bratislava

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2016 prináša so sebou veľa zmien, ktoré sa musia aplikovať už pri podaní daňového priznania za rok 2015. Tieto zmeny, ale aj mnohé iné pripočítateľné a odpočítateľné položky budú riešené a preberané na našom školení na konkrétnom príklade pri vyplnení daňového priznania za rok 2015. Okrem toho vám lektor poskytne informácie ohľadne účtovnej závierky, ktoré sú dôležité pre splnenie si zákonných povinností (lehoty, vzory...)


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 06.11. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 19.11. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 1. 12. 2015, Nitra
Termín a miesto konania: 2. 12. 2015, Trenčín
Termín a miesto konania: 10. 12. 2015, Poprad

Rekapitulácia legislatívnych zmien, z ktorých niektoré sa aplikujú už pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov po 31.12.2015.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

Školenie (16)
E-learningové školenie (0)
/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (36)
Martin (0)
Nitra (20)
Piešťany (0)
Poprad (16)
Prešov (7)
Sliač (3)
Trenčianske Teplice (0)
Trenčín (18)
Trnava (3)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (42)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)