typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 10. 11. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 14. 11. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 11. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 11. 2017, Trnava
Termín a miesto konania: 18. 12. 2017, Martin
Termín a miesto konania: 19. 12. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 20. 12. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 09. 01. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 10. 01. 2018, Trenčín
Termín a miesto konania: 16. 01. 2018, Piešťany
Termín a miesto konania: 18. 01. 2018, Trnava
Termín a miesto konania: 01. 02. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 02. 02. 2018, Poprad
Termín a miesto konania: 07. 02. 2018, Prešov
Termín a miesto konania: 08. 02. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 27. 02. 2018, Bardejov
Termín a miesto konania: 08. 03. 2018, Martin
Termín a miesto konania: 22. 03. 2018, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 27. 03. 2018, Trnava
Termín a miesto konania: 04. 04. 2018, Trenčín
Termín a miesto konania: 05. 04. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 06. 04. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 02. 05. 2018, Košice
Termín a miesto konania: 10. 05. 2018, Poprad
Termín a miesto konania: 29. 05. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 05. 06. 2018, Prešov
Termín a miesto konania: 04. 06. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 09. 05. 2018, Trnava
Termín a miesto konania: 13. 06. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 05. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 21. 05. 2018, Banská Bystrica

Pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon a spolu s ním nadobúda účinnosť aj "revolučné" nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá účastníkov dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti určite nevyhnú. Okrem toho, že získate kompletný prehľad o nových nariadeniach, lektorka školenia vám zároveň pomôže pripraviť sa na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Upozorňujeme vás tiež, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 16. 08. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 08. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 05. 09. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 06. 09. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 07. 09. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 12. 09. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 13. 09. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 14. 09. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 29. 09. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 10. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 19. 10. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 23. 10. 2017, Trenčín

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 20.4.2017, Prešov
Termín a miesto konania: 21.4.2017, Košice
Termín a miesto konania: 24.4.2017, Žilina
Termín a miesto konania: 25.4.2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 26.4.2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 27.4.2017, Nitra
Termín a miesto konania: 30. 5. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 9. 5. 2017, Bratislava

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.


typ školenia
Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Termín a miesto konania: 11.11.2016, Košice
Termín a miesto konania: 24.11.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 2.12. 2016 Nitra
Termín a miesto konania: 6.12.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 12. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 14. 12. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 15.12.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 16.12.2016, Košice
Termín a miesto konania: 10.01.2017, Poprad
Termín a miesto konania: 12.01.2017, Trnava
Termín a miesto konania: 19.01.2017 Nitra

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 13.09. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 19.09. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 20.09. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 22.09 . 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 25.10. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26.10. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 27.10. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 23.11. 2016, Bratislava

Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB. Okresné úrady žiadajú potvrdenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov – uvedené potvrdenia je potrebné zaslať na MV SR do konca roka 2016. Upozorňujeme, že z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov nestačí mať iba osvedčenie o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšiu dokumentáciu. Príďte na naše školenie a nielenže získate osvedčenie, ale dozviete sa, čo všetko potrebujete mať vypracované, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom a vyhli sa sankciám. Navyše, každý účastník dostane zadarmo aj aktuálne videoškolenie k danej téme a k obsahu sa tak môže kedykoľvek vrátiť.

 


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 6. 11. 2014, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 11. 2014, Poprad
Termín a miesto konania: 24. 11. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 11. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 27. 11. 2014, Košice

V zákone na ochranu osobných údajov nastali v lete ďalšie zmeny, ktoré ovplyvňujú povinnosti zamestnávateľa a týkajú sa aj kopírovania úradných dokladov. Máte splnené všetky povinnosti? Radšej si to preverte u JUDr. Marcely Macovej, ktorá dlhodobo pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov a je tou najdôveryhodnejšou informátorkou o zmenách v zákone a postupe kontrol.


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
16. 5. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
21. 3. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 21. 5. 2013, Trenčín
Termín a miesto konania: 22. 5. 2013, Prešov
Termín a miesto konania: 23. 5. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 4. 6. 2013, Bánska Bystrica
Termín a miesto konania: 6. 6. 2013, Poprad
Termín a miesto konania: 14. 6. 2013, Košice
Termín a miesto konania: 18. 6. 2013, Žilina
Termín a miesto konania: 25. 6. 2013, Trnava
Termín a miesto konania: 27. 6. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 2. 7. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 9. 7. 2013, Trenčín
Termín a miesto konania: 25. 7. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 30. 7. 2013, Žilina
Termín a miesto konania: 31. 7. 2013, Košice

Národná rada SR dňa 30. apríla 2013 schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov s pripomienkami prezidenta SR. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2013. Uvedený zákon má dve vykonávacie vyhlášky. Na našom školení budú preberané zmeny, ktoré zákon prináša. Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, ktorá bude musieť absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa nového ustanovenia § 24 zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ, ktorý má menej ako 20 oprávnených osôb, je naďalej povinný dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov, a teda mať v súlade s novou právnou úpravou registrované informačné systémy, poučené oprávnené osoby, prijaté bezpečnostné opatrenia a podobne.

Na našom školení sa dozviete všetky podrobné informácie o tom, čo robiť, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vyhli sa prípadným sankciám, ktoré bude Úrad na ochranu osobných údajov SR v niektorých prípadoch podľa nového zákona o ochrane osobných údajov povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 20. 3. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 3. 2013, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 5. 4. 2013, Žilina
Termín a miesto konania: 9. 4. 2013, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 4. 2013, Košice
Termín a miesto konania: 30. 4. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 5. 2013, Nitra

Národná rada SR dňa 30. apríla 2013 schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov s pripomienkami prezidenta SR. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2013. Uvedený zákon má dve vykonávacie vyhlášky. Na našom školení budú preberané zmeny, ktoré zákon prináša. Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, ktorá bude musieť absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa nového ustanovenia § 24 zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ, ktorý má menej ako 20 oprávnených osôb, je naďalej povinný dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov, a teda mať v súlade s novou právnou úpravou registrované informačné systémy, poučené oprávnené osoby, prijaté bezpečnostné opatrenia a podobne.

Na našom školení sa dozviete všetky podrobné informácie o tom, čo robiť, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vyhli sa prípadným sankciám, ktoré bude Úrad na ochranu osobných údajov SR v niektorých prípadoch podľa nového zákona o ochrane osobných údajov povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (30)
Martin (3)
Nitra (15)
Poprad (10)
Prešov (11)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trenčín (18)
Trnava (8)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (54)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (1)