typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 16. 08. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 17. 08. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 05. 09. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 06. 09. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 07. 09. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 12. 09. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 13. 09. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 14. 09. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 29. 09. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 10. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 10. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 19. 10. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 23. 10. 2017, Trenčín

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR. Z uvedeného dôvodu sme pre vás zorganizovali školenia vedené skúsenou lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD., ktorá dôsledne informuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripraví vás na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi. Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Aj tieto a mnohé ďalšie potrebné informácie budú zodpovedané na seminári, kde máte možnosť otvorene diskutovať o nejasnostiach, ktoré z daných zmien vyplývajú.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 20.4.2017, Prešov
Termín a miesto konania: 21.4.2017, Košice
Termín a miesto konania: 24.4.2017, Žilina
Termín a miesto konania: 25.4.2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 26.4.2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 27.4.2017, Nitra
Termín a miesto konania: 30. 5. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 9. 5. 2017, Bratislava

Od 1. 5. 2017 sa závažným spôsobom mení zákon o službách zamestnanosti. Evidovaní nezamestnaní strácajú väčšinu z doterajších možností privyrobiť si. Pre firmy je v jarnom a letnom období zaujímavá otázka, akým spôsobom môžu zamestnať sezónnych pracovníkov a aké bude ich daňové a odvodové zaťaženie. K 1. 5. 2017 sa zvyšuje materské. Toto a oveľa viac sa dozviete na školení s Jozefom Mihálom.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 4. 4. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 4. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 6. 4. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 27. 4. 2017, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 5. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 5. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 25. 4. 2017, Banská Bystrica

Máte e-shop? Nakupujete tovar, objednávate služby (aplikácie, softvér, licenčné poplatky) či poskytujete tovary a služby cez internet? Obchodujete so zahraničnými subjektmi v SR aj v zahraničí? Viete, aké sú vaše povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH v tuzemsku alebo v inom štáte? Máte v tom zmätok? Už nemusíte! Ing. Vladimír Ozimý vám na školení poradí, ako sa správať pri obchodovaní cez internet vo vzťahu k daňovým povinnostiam na účely dane z príjmov (stála prevádzkareň, zrážková daň, oznamovacie povinnosti, sankcie, dvojité zdanenie...) a dane z pridanej hodnoty (miesto dodania, registrácie, samozdanenie, výkazy).


typ školenia
Lektor: JUDr. Zuzana Latiková, PhD.
Termín a miesto konania: 11.11.2016, Košice
Termín a miesto konania: 24.11.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 2.12. 2016 Nitra
Termín a miesto konania: 6.12.2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 12. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 14. 12. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 15.12.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 16.12.2016, Košice
Termín a miesto konania: 10.01.2017, Poprad
Termín a miesto konania: 12.01.2017, Trnava
Termín a miesto konania: 19.01.2017 Nitra

Máte už aktivovanú elektronickú schránku? Ak nie, tak toto školenie je určené pre  vás. Dozviete sa, ktorých subjektov sa elektronická schránka týka, jej funkcie, aké náležitosti sú na zriadenie potrebné, aké sú následky nesplnenia tejto povinnosti a iné podstatné informácie týkajúce sa tejto problematiky.
Školenie je určené pre tých, ktorí elektronickú schránku v zmysle zákona o e-Governmente majú  už zriadenú alebo sa ešte len chystajú ju zriadiť.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 13.09. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 19.09. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 20.09. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 22.09 . 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 25.10. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26.10. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 27.10. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 23.11. 2016, Bratislava

Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB. Okresné úrady žiadajú potvrdenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov – uvedené potvrdenia je potrebné zaslať na MV SR do konca roka 2016. Upozorňujeme, že z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov nestačí mať iba osvedčenie o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšiu dokumentáciu. Príďte na naše školenie a nielenže získate osvedčenie, ale dozviete sa, čo všetko potrebujete mať vypracované, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom a vyhli sa sankciám. Navyše, každý účastník dostane zadarmo aj aktuálne videoškolenie k danej téme a k obsahu sa tak môže kedykoľvek vrátiť.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 9. 3. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 5. 5. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 9. 5. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 5. 2017, Košice

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2017 vám objasní charizmatický odborník Ing. Vladimír Ozimý, ktorý bude rozoberať napríklad počítanie obratu na účely registrácie pre DPH, oneskorenú registráciu a povinnosti s tým spojené vrátane možných sankcií. Posvieti si i na vznik daňovej povinnosti či právo na odpočítanie dane. Poradí vám, ako sa zbaviť zodpovednosti za ručenie a predstaví vybrané problémy v praxi z pohľadu DPH.


typ školenia
Lektor: Ing. Dagmar Melotíková
Termín a miesto konania: 13. 06. 2016, Poprad

Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša pre podnikateľov mnoho noviniek. Jednou z nich je Jednotný európsky dokument – tlačivo, ktorým sa preukazujú podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Dodávatelia majú v praxi problém toto komplikované tlačivo vyplniť a musia prelúskať 15 strán. Našťastie je tu naša ostrieľaná lektorka Ing. Dagmar Melotíková, ktorá vás na školení prevedie novým zákonom a zameria sa napr. aj na tzv. samoočisťovací mechanizmus.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 23. 05. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 30. 05. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 07. 06. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 08. 06. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 09. 06. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 10. 06. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 13. 6. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 20. 06. 2016, Trnava

Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem iného aj zdanenie príjmov zo zahraničia, odvody SZČO pre roky 2016 – 2017 či mzdové veličiny 2016 – 2017. Navyše na školení získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.


typ školenia
Lektor: Júlia Pšenková
Termín a miesto konania: 29.09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 3.10. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 21.10. 2016, Žilina

Viete, aké nové administratívne povinnosti čakajú zamestnávateľov pri cezhraničnom zamestnávaní zamestnancov od 1. júna 2016? Dozviete sa na školení, kde ostrieľaná lektorka Júlia Pšenková rozoberie implementáciu pravidiel európskej smernice pri zachovaní legislatívy jednotlivých členských štátov, posvieti si na zmenu nariadenia EÚ 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ako aj na evidenciu zamestnancov vysielaných na Slovensko z krajín EÚ na príslušnom Národnom inšpektoráte práce.


typ školenia
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 9. 2. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 2. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 01. 3. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26. 2. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 09.03. 2016, Poprad
Termín a miesto konania: 5. 4. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 6. 4. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 07. 4. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 3. 5. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 4. 5. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 5. 5. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 10. 5. 2016, Žilina

Od 1. januára 2016 neobišli zmeny ani našu slávnu DPH-čku. Na školení s Ing. Vladimírom Ozimým sa okrem iného dozviete, čo sa mení v kontrolnom výkaze, trojstrannom obchode či v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzbe na zábezpeku dane pri registrácii. Chýbať nebude ani výklad k zavedeniu nového systému „Cash acounting scheme“ či k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bojnice (0)
Bratislava (194)
Dunajská Streda (0)
Košice (89)
Martin (2)
Nitra (46)
Poprad (31)
Prešov (31)
Sliač (2)
Trenčín (42)
Trnava (13)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (142)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)