9 výsledkov

typ školenia
Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 14. 2. 2017, Nitra
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Košice

Pohľad na novú koncepciu procesnoprávnej úpravy spotrebiteľských sporov podľa Civilného sporového poriadku z pohľadu aplikačnej praxe. Vplyv inštitútu slabšej strany v spore na priebeh súdneho konania v spotrebiteľských veciach a jeho dôsledky pre zmenu procesnej stratégie v súdnom konaní. Vysvetlenie rozdielov medzi „klasickým“ sporovým konaním a konaním v sporoch so slabšou stranou. Zoznámenie sa s novým typom súdneho konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach a jeho odlišnosťami od individuálnych spotrebiteľských sporov.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 1. 10. 2014, Žilina

Zákon o ochrane osobných údajov, ako aj jeho vyhlášky prešiel významnou zmenou, ktorá so sebou prináša nové povinnosti. Prechodné obdobia s ich špecifikami budú pretrvávať až do 1. júla 2015. Od 1. októbra 2014 bude účinná novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zákonov.

Aby ste sa vyhli nezmyselným sankciám a správne aplikovali nový zákon v praxi v nadväznosti na novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pripravili sme pre vás praktický seminár, počas ktorého sa dozviete aj najnovšie názory a výkladové stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Seminár Ochrana osobných údajov v aplikačnej praxi roku 2014 je určený pre bytové družstvá, bytových správcov, bytové spoločenstvá a každého, ktorého sa týka zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zákonov.
 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom všetky informácie, rady a tipy potrebné na implementáciu sprísnených pravidiel do praxe: Vysvetlíme vám, ako správne postupovať pri zverejňovaní neplatičov, schôdzi a poverení na zastupovanie. Či je potrebná oznamovacia povinnosť alebo stačí iba evidencia a podobne.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 16. 5. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 22. 5. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 27. 5. 2014, Žilina
Termín a miesto konania: 18. 6. 2014, Prešov

Školenie je zamerané na povinnosti zamestnávateľa pri realizácii zrážok zo mzdy, možnosť, resp. nemožnosť realizácie niektorých zrážok, obmedzenia pri výpočte výšky zrážok a ďalšie povinnosti v súvislosti s vykonávaním zrážok zo mzdy.

Okrem toho sa bude lektorka RNDr. Jana Motyčková venovať aj aktuálnym otázkam v mzdovej učtárni, pripravovanej novele Zákonníka práce najmä v súvislosti s dohodami ale aj zmenám v sociálnom poistení. Novela Zákonníka práce sa plánuje od 1. 7. 2014.

 


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
14. 2. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
10. 1. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
8. 11. 2013

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 09. 10. 2013, Trenčín
Termín a miesto konania: 17. 10. 2013, Košice
Termín a miesto konania: 22. 10. 2013, Nitra
Termín a miesto konania: 30. 10. 2013, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 13. 11. 2013, Prešov
Termín a miesto konania: 05. 12. 2013, Bratislava - OBSADENÉ !!!
Termín a miesto konania: 11.12.2013, Žilina
Termín a miesto konania: 16. 12. 2013, Bratislava

Viete, že ak do konca roka 2013 nezaregistrujete svoj informačný systém na registráciu alebo osobitnú registráciu, úrad vám môže uložiť sankciu minimálne až 1 000 €?
Máte e-shop, autokamery, vernostný program?
Ste bytové družstvo?
Podľa nového zákona tieto informačné systémy podliehajú registrácii!Príďte k nám na školenie a dozviete sa viac...


typ školenia
Autor(i): JUDr. Marcela Macová, PhD.
Začiatok kurzu:
4. 10. 2013

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


typ školenia
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Termín a miesto konania: 02. 9. 2013, Bratislava
Termín a miesto konania: 19. 9. 2013, Žilina

Na školení o novom zákone o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.  bude kladený dôraz na poučenie oprávnených osôb, evidenciu a registráciu a iné vyplývajúce povinnosti do 31. 12. 2013. Školenie je určené tým, ktorí poznatky z uvedeného zákona využívajú pri napĺňaní svojich pracovných úloh, povereným zodpovedným osobám (§ 23 ods. 2 zákona), ktoré podľa novej legislatívy majú povinnosť absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 23 ods. 5, § 24 zákona) a ostatným, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi.  

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (9)
Martin (0)
Nitra (8)
Nízke Tatry (0)
Piešťany (0)
Poprad (4)
Prešov (7)
Sliač (0)
Tatranská Lomnica (0)
Trnava (0)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (9)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)