Vyhľadávanie > Vzdelávanie > Žilina > Účtovníctvo > Príspevková organizácia obce
14 výsledkov

typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 15. 1. 2018, Žilina
Termín a miesto konania: 16. 1. 2018, Prešov
Termín a miesto konania: 18.01. 2018, Nitra
Termín a miesto konania: 19.01.2018, Trnava
Termín a miesto konania: 26. 01. 2018, Bratislava
Termín a miesto konania: 31.01.2018, Košice

Na špeciálnom školení s Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. vám poskytneme praktický návod na to, ako zostaviť kompletnú účtovnú závierku – zostavovateľ, kritériá, právne predpisy, lehoty zostavenia, register a vybrané položky účtovnej závierky.

Upozorníme vás tiež na dôležité termíny a poradíme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám z minulých účtovných období. Súčasťou školenia je aj rekapitulácia najdôležitejších zmien v účtovníctve platných pre rok 2017, vybrané problémy a ukážka konkrétnych účtovných prípadov.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 15. 2. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 16. 2. 2017, Žilina
Termín a miesto konania: 17. 2. 2017, Trenčín
Termín a miesto konania: 3. 2. 2017, Trnava
Termín a miesto konania: 30. 1. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 31. 1. 2017, Prešov
Termín a miesto konania: 8. 2. 2017, Nitra

Na školení s Martinom Tužinským získate podrobný návod, ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2016. Chýbať nebude účtovné a daňové hľadisko na rôzne závierkové účtovné prípady, inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov, ako aj oprava chýb minulých období. V závere lektor zrekapituluje aj vybrané zmeny v účtovníctve, platné pre rok 2016.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 30. 09. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 03. 10. 2016, Trnava
Termín a miesto konania: 04.10.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 14.10. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 28. 10. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 02.11. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 04.11.2016, Žilina
Termín a miesto konania: 11. 11. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 13. 2. 2017, Bratislava
Termín a miesto konania: 5. 4. 2017, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 6. 4. 2017, Košice
Termín a miesto konania: 07.11. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 12. 6. 2017, Bratislava

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 5. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 1. 2016, Trnava
Termín a miesto konania: 11. 1. 2016, Trenčín
Termín a miesto konania: 12. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 13. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 14. 1. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 15. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 21. 1. 2016, Banská Bystrica
Termín a miesto konania: 22. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 25. 1. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 26. 1. 2016, Žilina
Termín a miesto konania: 27. 1. 2016, Prešov
Termín a miesto konania: 28. 1. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 5. 2. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 8. 2. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 10. 2. 2016, Nitra
Termín a miesto konania: 11. 2. 2016, Bratislava

Ako obvykle sa počas jediného dňa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2015/2016 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Šetrite váš čas i peniaze.


typ školenia
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Termín a miesto konania: 08. 02. 2016, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 02. 2016, Košice
Termín a miesto konania: 26. 02. 2016, Bratislava

Praktické školenie je v podstate návodom ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2015.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Termín a miesto konania: 01. 12. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 02. 12. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 03. 12. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 08. 12. 2015, Bratislava
Termín a miesto konania: 15. 12. 2015, Košice
Termín a miesto konania: 17. 12. 2015, Bratislava

Pripravte sa na ukončenie roka a nové zmeny včas. Na školení sa bude hovoriť o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, nových daňových priznaniach fyzických osôb, novinkách v legislatíve pre rok 2016, týkajúcich sa daní, odvodov a pracovnoprávnych predpisov – napríklad o novom zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

 


typ školenia
Lektor: Ing. Mária Cvečková
Termín a miesto konania: 19.11.2015, Žilina

Školenie je vhodné pre vedúcich pracovníkov samospráv, ktorí potrebujú praktický prehľad o systéme podvojného účtovníctva a jeho väzbe na rozpočtové hospodárenie. Predmetom školenia bude vysvetlenie hlavných požiadaviek na správne vedenie účtovníctva v zmysle platnej a aktuálnej legislatívy, štruktúry účtovnej závierky, významu inventarizácie majetku a záväzkov; významu vnútornej kontroly, významu a úlohy interných smerníc súvisiacich s účtovníctvom, problematiky inventarizácie majetku a záväzkov vrátane odporúčaní pre koordináciu prác nielen v rámci obce/mesta, jeho odborných referátov, ale aj ich RO, PO, prípadne založených podnikateľských subjektov v tých oblastiach, kde sú spoločné obojstranné finančné toky; významu odsúhlasovania vzájomných väzieb v rámci individuálnej účtovnej závierky aj pre účely konsolidovanej účtovnej závierky; významu a metodiky KÚZ, účtovnej politiky, auditu IÚZ, overenia hospodárenia, auditu KÚZ, výročnej správy, zverejňovacích povinností.


typ školenia
Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Termín a miesto konania: 11. 12. 2014, Bratislava
Termín a miesto konania: 18. 12. 2014, Košice
Termín a miesto konania: 15. 1. 2015, Žilina
Termín a miesto konania: 22. 1. 2015, Prešov

Jednou z najvýraznejších zmien, s ktorou budú musieť mzdoví účtovníci od nového ročníka počítať, je zmena rozhodujúceho obdobia pre výpočet nemocenských dávok. Časť školenia bude venovaná aj novinkám pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru po 1.7.2014, odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných a poistné z dividend.

 


typ školenia
Autor(i): Ing. Eva Gášpárová
Začiatok kurzu:
12. 9. 2014

Počas prevádzkovania živnosti alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinnosťou daňovníka vyčísliť základ dane z príjmov. Jednou z možností je vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Aby sme vám uľahčili rozlišovanie príjmov a výdavkov na tie, ktoré základ dane ovplyvňujú a tie, ktoré základ dane neovplyvňujú, vytvorili sme pre vás elektronický kurz Vedenie jednoduchého účtovníctva.


typ školenia
Lektor: Copy - Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Vladimír Ozimý
Termín a miesto konania: 20. - 21. 05. 2015, Žilina

Na dvojdňovom školení pre začiatočníkov sa oboznámime zo základnými princípmi v účtovnej a daňovej oblasti. Priblížime si, čo vlastne účtovníctvo je, kto ho vedie a v akom rozsahu. Pre správne vedenie účtovníctva je dôležité poznať aj problematiku otvárania a uzatvárania účtovných kníh, ako aj to, čo vlastne účtovné knihy sú. Samozrejme je dôležité správne oceňovať majetok a záväzky na účtovné účely, ako aj na účely zákona o dani z príjmov, kde môže dochádzať k rozdielom.

Preto tento dvojdňový kurz bude prehľadom dôležitých informácií, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť pri vedení účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.   Neoddeliteľnou súčasťou je aj možné riziko uloženia sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva, prípadne neplnenia si povinností daňového subjektu ako takého.

/res/vssr-top-dot.png

Druh vzdelávania

/res/vssr-top-dot.png

Miesto konania

Bardejov (0)
Bojnice (0)
Dunajská Streda (0)
Košice (13)
Martin (0)
Nitra (5)
Piešťany (0)
Poprad (1)
Prešov (6)
Sliač (0)
Trnava (4)
Zázrivá (Terchová) (0)
Žilina (14)
Senec (0)
Jasná (0)
Bešeňová (0)
Demänovská Dolina (0)
online (0)