108 výsledkov
Image41952.jpg

Dátum publikácie: 28. 2. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnanec po roku informoval zamestnávateľa, že mu bola nesprávne započítaná prax a z toho dôvodu mu bol nesprávne vypočítaný platový stupeň. Žiada o doplatenie spätne rok dozadu. Je zamestnávateľ povinný mu doplatiť rok spätne, ako žiada?

Image46601.jpg

Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o pohrebníctve. Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o pohrebníctve totiž od jeho prijatia nebol doteraz novelizovaný.

Image36741.jpg

Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Začiatkom roka 2020 sú hlavní kontrolóri miest, obcí a VÚC povinní vykonať hneď niekoľko povinností. Tie vám spolu s praktickým prehľadom ich ďalších kompetencií a oprávnení pripomenie PhDr. Jozef Sýkora, MBA.

Image46517.jpg

Dátum publikácie: 19. 2. 2020
Autor: Ing. Peter Gallovič

Videoškolenie obsahuje kompletný prierez novelou s dôrazom na zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo obcí.

tt_zena-na-trhu.jpg

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: SKDP, Slovenská komora daňových poradcov

Darovanie nepredaných potravín je už jednoduchšie. Od januára sa pre obchodníkov zmenili doterajšie podmienky a tovar môžu darovať väčšiemu počtu subjektov.

Image46519.png

Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Povinné je spracovanie a predloženie Správy o kontrolnej činnosti vždy obecnému zastupiteľstvu či zastupiteľstvu VÚC do 60 kalendárnych dní po skončení roka 2019. Takýto termín pripadá na koniec februára 2020.

Image39103.jpg

Dátum publikácie: 12. 2. 2020
Autor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje k dátumu 28. februára 2020 uzavrieť celú výzvu Wifi pre Teba.

Image46423.jpg

Dátum publikácie: 10. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 prišla úplne nová právna regulácia bezpečnosti detských ihrísk, a to prvý raz na úrovni zákona.

Image44504.jpg

Dátum publikácie: 6. 2. 2020
Autor: Ing. Anna Mackovičová

Nesprávne odvedené poistné odmien poslancov a členom komisií. Ako postupovať u poslancov, keď mzdu za 1. polrok 2020 budú mať až 30. 6. 2020?

Image12348.jpg

Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V niektorých prípadoch sa niektoré štátne sociálne dávky alebo pomoc v hmotnej núdzi nevyplácajú priamo obvyklému príjemcovi, ale tzv. osobitnému príjemcovi. Tým je iná osoba, napríklad obec.

/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Aktuálne informácie (0)
Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)
Top témy (0)