...
R číslo:
Spisová značka: C‑624/17
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2019
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: 8Cob/19/2018
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Typ: uznesenie
Vydávajúci súd: Krajský súd

Krajský súd Trenčín v predkladanom rozhodnutí posudzoval situáciu, v ktorej sa do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti dostala osoba s trvalým pobytom...

R číslo:
Spisová značka: C-235/18
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: C‑55/18
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: C-712/17
Dátum rozhodnutia: 8. 5. 2019
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Európsky súdny dvor
R číslo:
Spisová značka: 20S/46/2017
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2019
Typ: rozsudok
Vydávajúci súd: Krajský súd
R číslo:
Spisová značka: 30S 86/2018
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Typ: uznesenie
Vydávajúci súd: Krajský súd
R číslo:
Spisová značka: 14Sa/29/2018
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Typ: uznesenie
Vydávajúci súd: Krajský súd
R číslo:
Spisová značka: 20 Cdo 4449/2018
Dátum rozhodnutia: 23. 1. 2019
Typ: uznesenie
Vydávajúci súd: Najvyšší súd ČR
...