549 výsledkov
...
Image39425.jpg

Dátum publikácie: 12. 9. 2018
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov SR s ohľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy obcí pripravil krátke usmernenie k zabezpečeniu priebehu volieb aj z pohľadu ochrany osobných údajov voličov a zameral sa aj na vybrané aplikačné problémy. 

program-obnovy-dediny.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Slovenská agentúra životného prostredia

Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je spustené.

Image14040.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: SITA a.s.

Po podaní kandidátok musia volebné komisie rozhodnúť do 26. septembra o zaregistrovaní alebo o odmietnutí kandidačných listín.

Image28351.jpg

Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Slovenská agentúra životného prostredia

Do dnešného dňa potvrdilo už 37 slovenských samospráv svoju podporu udržateľnej mobilite registráciou do kampane Európsky týždeň mobility 2018.

Image30474.jpg

Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: JUDr. Ivana Jušková

Ako pracovať s množstvovým zberom odpadu, ako sa počíta? Vraj sú tu rôzne sadzby.

Image25593.jpg

Dátum publikácie: 5. 9. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Má obec právo poskytovať finančné prostriedky dôchodcom pre účely prania si bielizne prostredníctvom komerčnej práčovne v obci?

Image4039.jpg

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Je obec povinná mať v banke otvorený zvlášť bankový účet na Fond opráv v nájomnom bytovom dome, ktorý je postavený za podpory ŠFRB, alebo stačí len analytická evidencia?

Image39134.jpg

Dátum publikácie: 27. 8. 2018
Autor: Redakcia - Zisk manažment

Obec Oravská Polhora v roku 2017 získala titul Dedinka roka. Čo teda robia inak ako ostatné obce a v čom je ich výnimočnosť? Prečítajte si rozhovor so starostom Oravskej Polhory Michalom Strnálom.

Image14886.jpg

Dátum publikácie: 22. 8. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Daňový subjekt má právo požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Image39103.jpg

Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Sme o krok bližšie k tomu, aby sa slovenské obce a mestá rozvíjali v súlade so súčasnými európskymi trendmi. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na projekt WiFi pre Teba.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)