...
Platnosť od: 28. 8. 1990
Platnosť do: 30. 6. 2015
Autor: JUDr. Peter Kriška
Platnosť od: 1. 1. 2005
Platnosť do: 31. 12. 2011
Autori: JUDr. Janka Chorvátová, PhD., JUDr. Patrik Benčík
Platnosť od: 1. 10. 2004
Platnosť do: 30. 6. 2015
Autor: JUDr. Miloš Matúšek
Platnosť od: 28. 5. 1996
Platnosť do: 30. 6. 2015
Autori: JUDr. Marcela Petrlová, JUDr. Peter Kriška
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 14. 10. 2014
Autori: Ing. Lia Košalová, JUDr. Lýdia Pagáčová, JUDr. Mária Vargová
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 30. 11. 2013
Autor: Ing. Radka Hečková
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 14. 10. 2014
Autori: Ing. Elena Račková, Ing. Radka Hečková
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2014
Autor: Ing. Lia Košalová
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2014
Autor: Ing. Lia Košalová
Platnosť od: 1. 12. 2012
Platnosť do: 31. 12. 2014
Autor: Ing. Lia Košalová
...