tt_ruky-hore-hlasovanie.jpg

Dátum publikácie: 15. 2. 2016
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Môže byť uznesenie obecného zastupiteľstva o plate starostu obce schválené so spätnou platnosťou?

tt_dobry-strosta.jpg

Dátum publikácie: 21. 1. 2015

Pre vás, primátorov, starostov, poslancov a zamestnancov mestských/obecných úradov sme vytvorili novú podstránku – Dobrý starosta.

tt_eurobankovka-otaznik (1).jpg

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Má rozpočtová organizácia právo vyberať od iných subjektov a následne účtovať dobrovoľné príspevky?

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 8. 1. 2015

Pripravili sme pre vás nové videoškolenie zamerané na platy v obciach, školstve či vyšších územných celkoch. Prináša základné informácie napríklad o tom, aký je rozdiel medzi mzdou a platom a na aké príplatky má zamestnanec nárok.

tt_kalkukacka-pero-tabulky.jpg

Dátum publikácie: 8. 1. 2015
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

tt_muz-so-zalozenymi-rukami-na-stole.jpg

Dátum publikácie: 7. 1. 2015
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Obec má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu na služby v obecnej knižnici na 2 hodiny týždenne s občiankou obce, ktorá je SZČO, živnostníkom. V blížiacich komunálnych voľbách kandiduje za poslankyňu obce, je pravdepodobné, že bude zvolená. Môže vykonávať túto službu pre obec naďalej na základe sprostredkovateľskej zmluvy?

tt_sanony-v-rukach-muza.jpg

Dátum publikácie: 5. 1. 2015
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo pracovný návrh nových Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) pre základné školy (ISCED 1 a 2).

iStock_000021779385XXXLarge.jpg

Dátum publikácie: 2. 1. 2015
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je zákonné, ak obec poskytne žiadateľovi na základe jeho elektronickej žiadosti informáciu o vystavených rozhodnutiach o vyrubení poplatku za komunálny odpad iných poplatníkov obce? Žiadosť od občana v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám bola zaslaná elektronicky a nepodpísaná.

tt_eurobankovka-otaznik.jpg

Dátum publikácie: 31. 12. 2014
Autor: Mária Jančíková

Odstupné starostu obce podľa zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest predstavuje výšku trojnásobku priemerného mesačného platu starostu. Starosta bude odovzdávať funkciu novému starostovi dňa 15. 12. 2014, teda priemerný plat je potrebné zistiť k 15. 12. 2014. V uvedenom prípade sa berie do úvahy na účely výpočtu priemerného platu obdobie mesiacov 12/2013 až 11/2014? Je tento postup správny?

tt_skupina-ludi-je-jedlo-pri-skole.jpg

Dátum publikácie: 23. 12. 2014
Autor: Ing. Marián Drozd

Učitelia idú na pracovnú cestu so žiakmi do Českej republiky. Zamestnávateľ im tam zabezpečí stravovanie v českej školskej jedálni. Je to v súlade so zákonom, ak teda zamestnávateľovi, hoci aj po návrate z pracovnej cesty, doručia faktúru z českej školskej jedálne a škola ako zamestnávateľ ju uhradí a na cestovnom príkaze si zamestnanci nevyúčtujú stravu a napíšu, že stravovanie im bolo poskytnuté?

/res/vssr-top-dot.png

Aktuality

Legislatívne správy (0)
Spravodajstvo (0)