Zostavenie daňového priznania a daňová optimalizácia za rok 2014

Každoročne veľmi úspešná téma školenia, ktoré vám pomôže v príprave na vyplnenie daňového priznania a dá aj výborné tipy na ovplyvnenie daňového základu.

Program

 • Zdaniteľný príjem a príjem, ktorý nie je predmetom dane
 • Daňový výdavok a daňová uznateľnosť výdavkov (§ 19 až § 21)
 • Daňová uznateľnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam a rezervy, ich tvorba, použitie a rozpustenie
 • Odpis pohľadávky ako daňovo uznateľný výdavok
 • Definícia základu dane, jeho tvorba a úprava o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane (§ 17), a to najmä:
 • Kurzové rozdiely
 • Dotácie a odpisy
 • Výdavky a príjmy  po zaplatení
 • Záväzky po splatnosti
 • Konto pracovné času
 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Prerušenie odpisovania
 • Nedaňový výdavok verzus nedaňový príjem
  • Úprava základu dane pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností v ocenení reálnou hodnotou (§ 17c) – väzba na § 17 ods. 10 a 11
  • Daňová licencia
  • Vyňatie príjmov a zápočet dane z príjmov zo zdrojov v zahraničí
  • Vyplnenie daňového priznania právnických osôb na konkrétnom príklade

 

V cene školenia sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie a obed.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 12. 20149. 12. 2014Nízke Tatry40,1 €ObjednaťMapa

Ubytovanie na 1 noc  v dvojlôžkovej izbe. Cena je za jednu osobu.

8. 12. 20149. 12. 2014Nízke Tatry80,2 €ObjednaťMapa

Ubytovanie na 1 noc v jednolôžkovej izbe.

9. 12. 20149. 12. 2014Nízke Tatry144 €ObjednaťMapa

Školenie 1 deň

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Tále 108 - Bystrá
977 65 Brezno

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie