Daň z príjmov a DPH - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2018

Pripravili sme pre vás špeciálne školenie zamerané na aktuálne problémy dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Pomocou konkrétnych príkladov vás prevedieme často diskutovanými témami, ako sú nájomné vzťahy, vzťah spoločník a spoločnosť, nenárokovateľná DPH alebo vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Príďte si po praktické rady a riešenia od renomovaného daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého.

 

Upozorňujeme vás tiež, že od 1. 1. 2018 nadobudnú platnosť nové zmeny v DPH, ktoré môžu postihnúť väčšinu daňových subjektov. Aj preto na záver školenia venujeme našu pozornosť dôležitým úpravám, ktoré sa týkajú najmä príležitostného príjmu fyzických osôb, osobného bankrotu fyzických osôb, asignačnej dane a ďalších.

Program

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely (z pohľadu dane z príjmov aj DPH)
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov

Nájomné vzťahy z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (z pohľadu dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (z pohľadu dane z príjmov a DPH)
 • Darovanie majetku (z pohľadu dane z príjmov a DPH)
 • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)

Vyradenie obchodného majetku (z pohľadu DPH a DP)

 • Predaj majetku
 • Likvidácia majetku
 • Škoda na majetku

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja

Nenárokovateľná DPH a daňový dosah

 • Zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)

Vybrané pripravované zmeny v zákone o dani z prímov a DPH od 1. 1. 2018

  

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s dph obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
6. 11. 20176. 11. 2017Žilina78 €ObjednaťMapa

Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833

8. 11. 20178. 11. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

OBSADENÉ

9. 11. 20179. 11. 2017Poprad78 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad 

15. 11. 201715. 11. 2017Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

16. 11. 201716. 11. 2017Trenčín78 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.