DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016 + zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

Mzdári a personalisti, pozor! Vedeli ste, že z legislatívnych zmien je aktuálne najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní? Prijmite pozvanie na jedinečné školenie pod taktovkou Jozefa Mihála, v ktorom rozoberie okrem iného aj zdanenie príjmov zo zahraničia, odvody SZČO pre roky 2016 – 2017 či mzdové veličiny 2016 – 2017. Navyše na školení získate aj piaty diel knihy Daňové a odvodové tipy.

Popis

Časový rozsah samozrejme neumožňuje všetky témy prebrať podrobne, zameriame sa najmä na zdanenie a odvody autorov, umelcov, spoločníkov a konateľov, športovcov a na tému „otec na materskej“. Z legislatívnych zmien je najdôležitejší nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov spolu so zmenou v Zákonníku práce a v zákone o nelegálnom zamestnávaní. Upozorňujeme na semináre v Bratislave, ktoré sú rozdelené podľa tematického zamerania.Program

 • Legislatívne zmeny 2016 (zákon o cezhraničnej spolupráci)
 • Daňové priznanie a RZD za rok 2016
 • Zdanenie príjmov zo zahraničia
 • SZČO a odvody 2016/2017
 • Autori a umelci
 • Spoločníci a konatelia
 • Starobný dôchodok
 • Otec na materskej
 • Dane a odvody športovcov
 • Mzdové veličiny 2016/2017
 • Odvody rok 2016

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Možnosť parkovania v Hoteli Holiday Inn, Žilina:

 • celodenné parkovanie za 5 € / auto paušálne alebo
 • prvé dve hodiny zdarma a každá ďalšia hodina 1€.

 

V cene je zahrnutá nová kniha „Daňové a odvodové tipy V (2016)“, brožúra „Mzdárske zákony 2016“, obed (okrem Lib. domu) a občerstvenie počas seminára.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
23. 5. 201623. 5. 2016Bratislava72 €ObjednaťMapa

Bratislava  – Hotel Saffron, Školská 5

30. 5. 201630. 5. 2016Žilina66 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Športová 2

7. 6. 20167. 6. 2016Bratislava72 €ObjednaťMapa

Bratislava  –  Liberálny dom s.r.o., Priemyselná 16318/8

8. 6. 20168. 6. 2016Trenčín66 €ObjednaťMapa

Hotel Elizabeth Trenčín

Ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín

9. 6. 20169. 6. 2016Poprad66 €ObjednaťMapa

Hotel Poprad, Partizánska ul. 677/17

10. 6. 201610. 6. 2016Košice66 €ObjednaťMapa

HOTEL TELEDOM
Timonova
Košice-Slovakia

13. 6. 201613. 6. 2016Nitra66 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

20. 6. 201620. 6. 2016Trnava66 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná

Profil lektora

RNDr. Jozef Mihál

RNDr Jozef Mihál.jpg

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie