DPH – praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a Kontrolného výkazu a súvisiacich dokladov

S charizmatickým odborníkom Ing. Vladimírom Ozimým sa naučíte prakticky vypĺňať tlačivá Daňového priznania k DPH, Súhrnného výkazu, Kontrolného výkazu, ako aj súvisiacich dokladov. Výkazy budete vypĺňať spoločne na školení na základe praktických príkladov čerpaných zo situácií podnikateľov a príkladov z firmy.

Program

 • Tuzemské plnenia a uvádzanie vo výkazoch na príkladoch
  • Dodanie tovaru alebo služby zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do daňového priznania
  • Dodanie tovaru alebo služby  zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe a uvedenie do kontrolného výkazu
  • Dodanie tovaru alebo služby pre fyzickú osobu nepodnikateľa a uvedenie v DP a kontrolnom výkaze
  • Dodanie tovaru s prenesením daňovej povinnosti v tuzemsku a vykazovanie v DP a KV:
   • u poskytovateľa plnenia
   • u príjemcu plnenia 
  • Doklady z registračnej pokladnice a uvádzanie v kontrolnom výkaze na príkladoch
  • Prijatá faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze (riadna a zjednodušená faktúra) na príkladoch
  • Opravná faktúra a uvádzanie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze:
   • u vyhotoviteľa
   • u príjemcu
 • Dodanie a nadobudnutie tovaru v rámci EÚ na príkladoch (vrátane trojstranného obchodu)
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní 
  • Uvádzanie v súhrnnom výkaze
 • Dodanie služieb do zahraničia a prijatie služieb zo zahraničia (v rámci EÚ a tretích štátov) na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní
  • Uvádzanie v súhrnnom výkaze
 • Dovoz tovaru z tretích štátov na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní
 • Vývoz tovaru do tretích štátov na príkladoch
  • Uvádzanie v kontrolnom výkaze
  • Uvádzanie v daňovom priznaní

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 84 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
28. 4. 201728. 4. 2017Bratislava84 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie