Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente

Máte strach z elektronickej komunikácie v zmysle zákona o e-Governmente pomocou e-schránok? Vďaka nášmu školeniu už nemusíte! Predstavíme vám zákonnú úpravu e-schránok, účel ich zriadenia, vymedzíme základné pojmy a poradíme, ako na aktiváciu či deaktiváciu e-schránky. Súčasťou seminára bude i praktická ukážka funkcií elektronickej schránky, poskytovaných e-služieb, kvalifikovaného elektronického podpisu a metodika (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).

Program

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Kvalifikovaný elektronický podpis
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky vrátane praktickej ukážky jednotlivých funkcií elekt. schránky a kvalifikovaného elektronického podpisu (kto má záujem, môže si priamo na školenie priniesť vlastný notebook s vopred nainštalovaným softvérom, eID kartu a čítačku).

 

Na tomto školení neprebieha inštalácia príslušného softvéru – aplikácie eID klient (slúži na prihlasovanie), aplikácie pre vytváranie KEP a ovládačov k čítačke kariet. Ak chcete vykonávať praktickú časť školenia na vlastnom notebooku, je nutné mať tento softvér vopred nainštalovaný. Softvér na inštaláciu nájdete na stránke www.slovensko.sk.

 

HARMONOGRAM

 

Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov:

09.30 – 10.00 prezentácia účastníkov školenia

10.00 – 11.30 prednáška

11.30 – 11.45 prestávka s občerstvením

11.45 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Bratislava, Trenčín:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s občerstvením

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 60 € s DPH obsahuje: cenu poldňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
10. 5. 201710. 5. 2017Prešov60 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14 ZRUŠENÝ TERMÍN 

23. 5. 201723. 5. 2017Bratislava60 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

24. 5. 201724. 5. 2017Nitra60 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

1. 6. 20171. 6. 2017Košice60 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

7. 6. 20177. 6. 2017Žilina60 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

8. 6. 20178. 6. 2017Trenčín60 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

Zrušené!

14. 6. 201714. 6. 2017Banská Bystrica60 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

Profil lektora

JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov na tému práva na informácie. V minulosti pôsobila vo vedúcich pozíciách tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnej sfére. Momentálne sa venuje prednáškovej činnosti, výskumnej činnosti v oblasti právnych informácií a vedeniu vlastnej spoločnosti LMD Consulting, s.r.o.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Manažment a podnikanie
PP školenie