Ochrana osobných údajov – príprava na skúšku zodpovednej osoby od 16. 5. 2014

Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky. E-learning je prípravou na túto skúšku. Je rozdelený na viacej častí a obsahuje informácie, ktoré musíte vedieť, aby ste úspešne absolvovali skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Program

1. lekcia: 

 • Úvod
 • Pramene práva
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Ochrana osobnosti
 • Predmet zákona
 • Pôsobnosť zákona
 • Základné pojmy

 

2. lekcia: 

 • Zásady spracúvania osobných údajov
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Získavanie osobných údajov
 • Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
 • Likvidácia osobných údajov
 • Oznamovanie zmien tretím stranám
 • Ochrana práv dotknutých osôb
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa
 • Zhrnutie

 

3. lekcia: 

 • Bezpečnostné opatrenia
 • Oprávnená osoba
 • Mlčanlivosť
 • Zodpovedná osoba
 • Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov

 

4. lekcia: 

 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kontrola
 • Konanie o ochrane osobných údajov
 • Sankcie a zverejnenie porušenia zákona
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanoveniaTermíny


  Cena  
s DPH:
Objednať:Vstúpiť do kurzu:
66 €Objednať

Profil autora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.