Manažment a vymáhanie pohľadávok – skúsenosti z praxe a trendy

Postavenie veriteľa v obchodnom styku nie je priaznivé. Pociťujeme nedostatočnú inštitucionálnu ochranu obchodu. Štát sa nestará, súdy sú pomalé, vymožiteľnosť práva nízka. To vo výsledku prináša dojem aj skúsenosť, že je ľahšie byť neplatičom než veriteľom. Tejto výzve budeme čeliť aj na našom seminári. Naším cieľom je poskytnúť vám praktické rady a riešenia, ktoré budete môcť okamžite uplatniť v každodennom obchodovaní. Teórii sa budeme venovať minimálne. Budeme hľadať manažérske riešenia pre to, aby sa vaše podnikanie mohlo bezpečne rozvíjať.

O skúsenosti sa s vami podelí dlhoročný špecialista na firemné riešenia manažmentu pohľadávok. Okrem toho bude spoločne s vami pozerať na perspektívy blízkej budúcnosti, aby ste sa na ne vedeli včas pripraviť.

Program

1. Bezpečný biznis

    Výber a skóring zákazníkov
    Nastavenie kreditného manažmentu
    Zabezpečovacie inštitúty
    Informačné technológie, databázy

2. Peniaze späť

    Interné/mimosúdne vymáhanie
    Súdne/rozhodcovské konania
    Exekučné konania
    Trestné konania a zodpovednosť dlžníkov

3. Plynulý cash flow

    Poistenie pohľadávok
    Financovanie pohľadávok

 

Harmonogram:

8.00 – 8.30 hod. registrácia účastníkov a ranná káva s občerstvením

8.30 – 11.00 hod. prednáška

11.00 – 12.00 hod. obed

12.00 – 14.00 hod. prednáška

14.00 – 14.15 hod. prestávka

14.15 – 15.30 hod. prednáška s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 120 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastnícky poplatok 140,40 € obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed + ročné predplatné časopisu Zisk manažment.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 9. 20168. 9. 2016Bratislava120 €ObjednaťMapa

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

8. 9. 20168. 9. 2016Bratislava140,4 €ObjednaťMapa

Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4

PARTNERI

logo ziskProfil lektora

Ing. Ľubomír Havierník

Haviernik.jpg

Kariéru obchodníka začal v spoločnosti zameranej na vymáhanie pohľadávok. Od začiatku vnímal, že aby sa stal špičkovým obchodníkom, musel byť aj odborníkom na pohľadávky. A vedel zrozumiteľným manažérskym jazykom komunikovať klientom svoje služby. Je možné, že v súvislosti s jeho menom sa skôr stretnete s problematikou pohľadávok. A to je v poriadku. Obchodník musí byť pre klienta dôveryhodným partnerom pre poskytovanú službu. Preto považuje za kľúčové, aby sa obchodník rozvíjal nielen v obchodníckych zručnostiach, ale aj v poskytovaných službách.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Manažment a podnikanie
PP školenie