Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny

Aké zmeny prináša schválená novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a aké povinnosti z nej vyplývajú? Na školení s Ing. Petrom Gallovičom informujeme o platných a pripravovaných právnych predpisoch v odpadovom hospodárstve a vykonávacích predpisoch. Držiteľov odpadov, výrobcov a organizáciu zodpovednosti výrobcov upozorníme na záväzky, ktoré sú zo zákona povinní dodržiavať. Čo však v prípade, že niektoré z nich zanedbáte, ako evidovať odpady a ako podávať hlásenia v odpadovom hospodárstve? Príďte a získajte dôležité informácie, ktoré vám uľahčia spĺňať všetky vaše povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Venovať sa tiež budeme dlho diskutovaným témam, akými sú napr. osobitné prúdy odpadov, stavebné odpady, komunálny odpad alebo samotné plastové tašky.

Program

 • Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
 • Posledné schválené zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Pripravované zmeny v zákone a vykonávacích predpisoch
 • Prehľad povinností držiteľov odpadov – pôvodcov a subjektov nakladajúcich s odpadom
  •    základné pojmy dôležité pre pochopenie povinností
  •    základné povinnosti držiteľov odpadov + evidenčná a oznamovacia povinnosť
  •    nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich preprava
  •    špecifické povinnosti vybraných držiteľov odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – základné povinnosti výrobcov + špecifické povinnosti pre výrobcov niektorých vyhradených výrobkov (podľa zastúpenia účastníkov)
 • Osobitné prúdy odpadov
 • Stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – autorizácia, súhlasy, registrácia
 • Vykonávacie predpisy – prehľad dôležitých ustanovení s odkazmi na ustanovenia zákona, na ktoré sa viažu
 • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
5. 10. 20175. 10. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

19. 10. 201719. 10. 2017Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

4. 12. 20174. 12. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

11. 12. 201711. 12. 2017Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

Profil lektora

Ing. Peter Gallovič

PG_nov.JPG

Expert v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Na začiatku kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník. Od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva, a to najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice – okolie, neskôr v súkromnej sfére. V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií z oblasti odpadového hospodárstva. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa, Právo
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.