Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR")

Viete, aké zmeny nastávajú v otázke bezpečnosti osobných údajov? Prichádza „revolúcia“ v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 25. mája 2018. Pripravte vašu spoločnosť na nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý so sebou prináša nespočetný rad povinností. Problematikou spracúvania osobných údajov v roku 2018 vás prevedú na unikátnych konferenciách špičkoví lektori z praxe. 

Program

  • Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
  • Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby
  • Bezpečnosť osobných údajov
  • Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov


Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
6. 12. 20176. 12. 2017Bratislava180 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

14. 12. 201714. 12. 2017Banská Bystrica180 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon, Švermova 32

23. 1. 201823. 1. 2018Žilina180 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Športová 2

13. 2. 201813. 2. 2018Košice180 €ObjednaťMapa

DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice

14. 3. 201814. 3. 2018Bratislava180 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

Mgr. Irena Hudecová

20170526_072156.jpg

Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor kontroly

 

Štúdium na Právnickej fakulte v Bratislave dokončila v roku 2004. V roku 2003 úspešne absolvovala výberový európsky program organizovaný Erasmovou univerzitou v Rotterdame v spolupráci so 7 ďalšími európskymi univerzitami zameraný na problematiku EÚ z ekonomického a právneho hľadiska. V tom istom roku absolvovala niekoľkomesačnú stáž v Haagu v Medzinárodnom centre športového práva. V roku 2007 úspešne zložila advokátske skúšky. Irena sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj kontrolórky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Zastupovala Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP29. V roku 2017 sa ako členka kontrolného tímu vybraného Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tom istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. V roku 2019 obhajovala stanovisko a postup Úradu na ochranu osobných údajov SR v prípadnom prvom spore úradu s iným dozorným orgánom pred Európskym výborom pre ochranu údajov. Irena pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách.

Profil lektora

JUDr. Jakub Uhrinčať

Uhrinčať (2).jpg

Je špecialistom na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Svojim klientom v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o., poskytuje komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Titul JUDr. získal po obhajobe rigoróznej práce na tému „Povinnosti podnikateľov pri ochrane osobných údajov a prislúchajúce právne vzťahy v obchodnom styku“.

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Profil lektora

JUDr. Pavol Szabo, LL.M.

Szabo.jpg

Senior advokát, GHS Legal, s. r. o.

 

Senior advokát pre oblasť ochrany osobných údajov v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o. V problematike ochrany osobných údajov sa zameriava najmä na právne zabezpečenie ochrany osobných údajov v rámci zmluvnej dokumentácie. Právne poradenstvo vo veci zabezpečenia osobných údajov poskytuje najmä klientom z oblasti IT zaoberajúcim sa vývojom a licencovaním softvéru.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Právo
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.