Ochrana osobných údajov pre mestá a obce

Vedeli ste, že obce sú povinné do konca roka 2016 splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov? MV SR požiadalo okresné úrady o zaslanie potvrdenia, že zamestnanci obce sú oprávnení spracúvať osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté v informačných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a IS REGOB. Okresné úrady žiadajú potvrdenie o absolvovaní školenia k zákonu o ochrane osobných údajov – uvedené potvrdenia je potrebné zaslať na MV SR do konca roka 2016. Upozorňujeme, že z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov nestačí mať iba osvedčenie o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšiu dokumentáciu. Príďte na naše školenie a nielenže získate osvedčenie, ale dozviete sa, čo všetko potrebujete mať vypracované, aby ste spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom a vyhli sa sankciám. Navyše, každý účastník dostane zadarmo aj aktuálne videoškolenie k danej téme a k obsahu sa tak môže kedykoľvek vrátiť.

 

Program

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

 

Bližšie informácie o skúške na výkon funkcie zodpovednej osoby nájdete na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
13. 9. 201613. 9. 2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

19. 9. 201619. 9. 2016Trenčín78 €ObjednaťMapa

Hotel Elizabeth****, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín

ZRUŠENÉ!!!

20. 9. 201620. 9. 2016Nitra78 €ObjednaťMapa

Hotel Mikado****, Hollého 1496/11, 949 01 Nitra

22. 9. 201622. 9. 2016Poprad78 €ObjednaťMapa

Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad 

25. 10. 201625. 10. 2016Košice78 €ObjednaťMapa

Košice Hotel****, Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 

26. 10. 201626. 10. 2016Prešov78 €ObjednaťMapa

Hotel LINEAS, Budovateľská 14

27. 10. 201627. 10. 2016Banská Bystrica78 €ObjednaťMapa

Hotel Dixon ****, Švermová 32, 974 04 Banská Bystrica

23. 11. 201623. 11. 2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ

Prílohy

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení / 238 kB
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby / 148 kB
Evidencia informačného systému osobných údajov - personalistika a mzdy / 369 kB
Oznámenie informačného systému osobných údajov / 123 kB
Žiadosť o osobitnú registráciu informačného systému osobných údajov / 222 kB
Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov / 88 kB
Vzor poučenia pre viac oprávnených osôb, pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona / 245 kB
Vzor poučenia pre jednu oprávnenú osobu, pre IS, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podľa osobitného zákona / 239 kB
Metodické usmernenie č. 1/2015 k základným pojmom – súhlas dotknutej osoby / 427 kB

Pokuta Horné Orešany

 / 23 kB

Metodické usmernenie č. 2/2016 Označenie monitorovaného priestoru podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z.

 / 921 kB

Metodické usmernenie č. 3/2016 Cloudové služby z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov

 / 127 kB

Metodické usmernenie č. 4/2016 Bezpečnostné opatrenia podľa § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.

 / 131 kB

Metodické usmernenie č. 5/2016 Monitorovanie priestorov verejnosti neprístupných

 / 128 kB

Pokuta MČ Devín

 / 36 kB

Pokuta Moldava nad Bodvou

 / 45 kB

Pokuta Komárno

 / 40 kB

Pokuta Kátlovce

 / 34 kB

Žiadosť o stanovisko – odpoveď

 / 21 kB

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Právo
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.