Ochrana osobných údajov v praxi + novela zákona

Viete o tom, že: 
  • zodpovednú osobu môže mať každý prevádzkovateľ bez ohľadu na počet oprávnených osôb?
  • od 15. 4. 2014 nemusíte mať „obyčajnú“ registráciu, ale stačí oznamovacia povinnosť formou online formulára cez webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR a je bezplatná? 
Príďte k nám na školenie a dozviete sa okrem iného i to, či môžete podľa novely zákona o ochrane osobných údajov účinnej od 15. 4. 2014 kopírovať úradné doklady na účely pracovnoprávneho vzťahu.
Školenie bude obsahovať aj informácie čo všetko ste mali splniť do 31. 12. 2013 (registrácia, evidencia, poučenia oprávnených osôb, právny základ spracúvania, informácie dotknutej osobe napr. zamestnancovi).

Program

Špeciálne sa budeme venovať informačnému systému Personálna a mzdová agenda. Registrovať či neregistrovať? Bezpečnostný projekt či smernica? Súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov alebo nie? Čo všetko môžem mať v osobnom spise zamestnanca? Naše uvedené školenia sú zamerané na všetku dokumentáciu, ktorú sú spoločnosti povinné mať vypracovanú do 30. 06. 2014.

Každý účastník školenia obdrží študijné materiály, zákon, vyhlášky, vzor záznamu poučenia oprávnenej osoby, vzorové evidenčné listy, vzor poverenia zodpovednej osoby, vzorové testy a ostatné zákonom stanovené formuláre.

 

Program školenia:

  • systematika členenia zákona, prepracovanie a doplnenie základných pojmov, zavedenie prehľadnejšej úpravy prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu,
  • zavedenie povinnosti vydať bezpečnostné smernice alebo projekty – upravili sa požiadavky na prijímanie bezpečnostných opatrení, ako aj pravidlá, ktoré regulujú povinnosti a postupy pri poučovaní oprávnenej osoby,
  • prenos osobných údajov do tretích krajín – nový zákon úplne nanovo upravil aj podmienky prenosu osobných údajov do tretích krajín bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
  • registrácia informačných systémov – nový zákon upravil podmienky a postup pri registrácii a osobitnej registrácii informačných systémov osobných údajov,
  • skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby – nový zákon zaviedol novú povinnosť absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou tak už bude môcť byť len osoba, ktorá úspešne absolvuje skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  • obligatórna povinnosť uloženia pokuty pri porušení zákona – Úrad na ochranu osobných údajov nemá len právo, ale aj povinnosť uložiť pokutu pri porušení zákona o ochrane osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.

Školenie je určené pre:

• podnikateľské subjekty (obchodné spoločnosti, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, bytové družstvá, banky, poisťovne, účtovnícke firmy a ostatné fyzické a právnické osoby),

• verejnú správu (ústredné orgány, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy),

• neziskový sektor (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie),

• ostatných záujemcov, ktorí sú zodpovední za spracúvanie osobných údajov (pre štatutárov, zástupcov spoločností, konateľov, manažérov, personalistov, mzdových účtovníkov, právnikov, osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov,prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, osoby oprávnené oboznamovať sa s osobnými údajmi v informačných systémoch, osoby vykonávajúce dohľad nad osobnými údajmi).

HARMONOGRAM

08,30 –  9,00   prezentácia účastníkov školenia

09,00 – 11,00  prednáška

11,00 – 12,00  prestávka na občerstvenie

12,00 – 15,00  prednáška spojená s diskusiou

Školením to nekončí...po školení môžete riešiť svoje ďalšie problémy s odborným poradcom na zákazníckej linke 0900 211 535 (dane a účtovníctvo) a 0900 211 636 (mzdy a personalistika) (počas pracovných dní, v čase od 9 do 12 hod. a od 13 do 15 hod.)

Účastnícky poplatok: obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie. Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
13. 5. 201413. 5. 2014Košice59 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

15. 5. 201415. 5. 2014Trenčín59 €ObjednaťMapa

Hotel Magnus, Považská ulica 1706

27. 5. 201427. 5. 2014Banská Bystrica55 €ObjednaťMapa

Univerzita Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01

5. 6. 20145. 6. 2014Nitra59 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

6. 6. 20146. 6. 2014Bratislava59 €ObjednaťMapa

Hotel Bratislava, Seberíniho 9

12. 6. 201412. 6. 2014Žilina59 €ObjednaťMapa

Informačné centrum podnikateľov s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.