Platy a príplatky k platom v zmysle zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme

Videoškolenie zamerané na platy v obciach, školstve či vyšších územných celkoch. Prináša základné informácie napríklad o tom, aký je rozdiel medzi mzdou a platom a na aké príplatky má zamestnanec nárok.

Program

  1. časť – Porovnanie mzdy a platu
  2. časť – Platy
  3. časť – Príplatky k platom


Júlia Pšenková

Julia_Pšenková_121x182px.JPG

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa
PP školenie