Podlimitné zákazky (s/bez využitia elektronického trhoviska) a zákazky s nízkou hodnotou vrátane noviel

Špecifickou oblasťou verejného obstarávania sú civilné zákazky s nižšími hodnotami, pre ktoré platia osobitné predpisy. Aj z toho dôvodu sme pre vás pripravili školenie zamerané na výklad pravidiel pri zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou podľa aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z. z. (účinnosť 1. 6. 2017) a novely zákona č. 248/2017 Z. z. (účinnosť 1. 11. 2017). Kedy nemusí obec alebo ňou založený či zriadený obstarávateľ využiť elektronické trhovisko a kedy musí mať zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou písomnú formu zmluvy? Príďte si po viaceré praktické rady a odpovede od uznávanej odborníčky pre oblasť verejného obstarávania Ing. Heleny Polónyi.

Popis

Určené všetkým, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov a obstarávateľov aj záujemcov/uchádzačov. Cieľom školenia je výklad zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane schválenej novely zákona č. 93/2017 Z. z. platnej k 1. 6. 2017, novely zákona zo 14. 9. 2017 platnej k 1. 11. 2017.Program

  • Výnimky zo zákona
  • Príloha č. 1 zákona
  • Zmeny finančných limitov od 1. 6. 2017
  • Bežná dostupnosť
  • Podlimitné zákazky podľa § 108
  • Podlimitné zákazky s využitím ET § 109 – § 112
  • Podlimitné zákazky bez využitia ET (§ 113 až § 116)
  • Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
  • Register partnerov verejného sektora verzus ZNH
  • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 102 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
21. 11. 201721. 11. 2017Žilina102 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Profil lektora

Ing. Helena Polónyi

2014-12-15 - Ing. Helena Polonyi - 120x180.jpg

Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP.V minulosti pôsobila aj v skúšobných komisiách Úradu pre verejné obstarávanie a pri preskúšaní OSO podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v príslušných školiteľských organizáciách. Podieľa sa aj na tvorbe smerníc a legislatívy verejného obstarávania, aktívne sa venuje publikačnej činnosti. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa
PP školenie