Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2015 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2016

Ako obvykle sa počas jediného dňa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2015/2016 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Šetrite váš čas i peniaze.

Popis

Žiadny iný seminár vám nedá toľko ako náš. Upozorňujeme, že o semináre je veľký záujem a je predpoklad, že mnohé termíny budú dlho dopredu vypredané. Preto vám odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.Program

Novely Zákonníka práce k 1. 9. 2015 a pre rok 2016, minimálna mzda 2016

- dohody v roku 2016

- dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania po 1. 3. 2015 a 1. 9. 2015

- minimálna mzdaminimálne mzdové nároky v roku 2016

- nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov

- zmena nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

 

Novela zákona o sociálnom poistení k 1. 1. 2016

 - dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2016

- materské v roku 2016, otec na materskej

- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

- poistné SZČO od januára 2016

 

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1. 1. 2016

- zmena pri výpočte odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní, RZZP za rok 2015

- zmeny pri odvodoch z podielov na zisku od roku 2016

- OOP v roku 2016

- podiely na zisku v roku 2016

- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

- preddavky SZČO od januára 2016

 

Novela zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2016

- výpomoc zo sociálneho fondu – oslobodenie od dane

- daňový bonus, nezdaniteľné časti, zamestnanecká prémia v roku 2016

- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

 

Zákon o športe

- osobitný Zákonník práce pre športové kluby a športovcov (závislá činnosť)

- daňové a odvodové povinnosti v športe

 

Ukončenie roka 2015 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 - povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2015, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2016

- (nové) potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2015, popis zmien

- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov

- (staré) „Hlásenie“ za rok 2015 a (nový) „Prehľad“ pre rok 2016

- venovanie 2% (3%) za rok 2015

- zamestnanecká prémia za rok 2015

- nezdaniteľné časti za rok 2015 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady

- (nové) tlačivá daňových priznaní FO za rok 2015

 

Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 

Účastníci seminára dostanú rozsiahle materiály vo formáte A4, kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

  • materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
  • materiál so vzormi potrebných tlačív vrátane nového daňového priznania FO
  • materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi
  • „Mzdárske zákony 2016“ – po prvom vydaní brožúry „Mzdárske zákony 2015“ prichádza nové vydanie platné pre rok 2016. Vyše 300-stranová brožúra obsahuje zákony potrebné v mzdovej učtárni v aktuálnom znení platnom k 1. 1. 2016 vrátane komentára k legislatívnym zmenám pre rok 2016.

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 66 € s DPH zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie (5.1.2016 v Bratislave, 8.1.2016 v Trnave, 13.1.2016 v Košiciach) alebo teplý obed (podľa možností prenajatých priestorov).Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
5. 1. 20165. 1. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Bratislava  –  Liberálny dom s.r.o., Priemyselná 16318/8

8. 1. 20168. 1. 2016Trnava66 €ObjednaťMapa

Kino Hviezda, Paulínska 1

11. 1. 201611. 1. 2016Trenčín66 €ObjednaťMapa

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2

12. 1. 201612. 1. 2016Žilina66 €ObjednaťMapa

Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2

13. 1. 201613. 1. 2016Košice66 €ObjednaťMapa

Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9

14. 1. 201614. 1. 2016Nitra66 €ObjednaťMapa

OBSADENÉ!!! Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

15. 1. 201615. 1. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

21. 1. 201621. 1. 2016Banská Bystrica66 €ObjednaťMapa

KONGRES HOTEL DIXON,  Švermova 32
 

22. 1. 201622. 1. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

25. 1. 201625. 1. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

26. 1. 201626. 1. 2016Žilina66 €ObjednaťMapa

Obsadené !!!

Hotel Slovakia, Nám. Ľ. Štúra 2

27. 1. 201627. 1. 2016Prešov66 €ObjednaťMapa

                     Obsadené !!!

Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2

28. 1. 201628. 1. 2016Košice66 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

5. 2. 20165. 2. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Obsadené !!! Hotel Saffron, Školská 5

8. 2. 20168. 2. 2016Košice66 €ObjednaťMapa

Zrušené!!!

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

10. 2. 201610. 2. 2016Nitra66 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

11. 2. 201611. 2. 2016Bratislava66 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

RNDr. Jozef Mihál

RNDr  Jozef Mihál.jpg

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.