Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom úmysle upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Program

 Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2018 

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • odvody SZČO v roku 2018
 • valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
 • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
 • ďalšie zmeny v sociálnom poistení
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 • podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017
 • nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018
 • zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci
 • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NR SR

 

Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
 • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
 • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
 • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
 • venovanie 2 % (3 %) za rok 2017
 • zamestnanecká prémia za rok 2017
 • nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
 • tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

 

Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko, čo vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V cene je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán), do vyčerpania zásob publikácia „Mzdárske zákony 2017“.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

   Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
4. 12. 20174. 12. 2017Nitra72 €ObjednaťMapa

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4

5. 12. 20175. 12. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron,  Školská 5,

Bratislava

14. 12. 201714. 12. 2017Trenčín72 €ObjednaťMapa

Hotel Elizabeth Trenčín

Ul. gen. M. R. Štefánika 2

Trenčín

OBSADENÉ

15. 12. 201715. 12. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron,  Školská 5,

Bratislava

OBSADENÉ

18. 12. 201718. 12. 2017Košice72 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

OBSADENÉ

19. 12. 201719. 12. 2017Žilina72 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn,

Športová 2, Žilina

OBSADENÉ

20. 12. 201720. 12. 2017Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron,  Školská 5,

Bratislava

Profil lektora

RNDr. Jozef Mihál

RNDr Jozef Mihál.jpg

V rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  Videoprofil nájdete tu

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Mzdy a personalistika
PP školenie