Register partnerov verejného sektora

Zákon o partneroch verejného sektora, prezývaný aj protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. V praxi to znamená, že každý nový partner verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. Tí, ktorí už peniaze z verejných zdrojov čerpajú, musia splniť túto povinnosť do 31. 7. 2017, inak im bude plnenie z verejných zdrojov odopreté a hrozia i ďalšie sankcie. Na školení JUDr. Jaroslav Macek predstaví koncepciu RPVS a druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS. Poukáže i na najčastejšie chyby návrhov na zápis do RPVS.

 

Program

  • Koncepcia RPVS
  • Druhy súdnych konaní týkajúcich sa RPVS
  • Najčastejšie  chyby návrhov na zápis do RPVS – praktické skúsenosti
  • Diskusia.

     

 

Do pozornosti dávame i zaujímavé video z Facebooku Ministerstva spravodlivosti SR na tému Najčastejšie chyby v návrhoch na zápis do RPVS, v ktorom JUDr. Jaroslav Macek poukazuje na najčastejšie chyby z praxe pri návrhoch na zápis do RPVS.

 

 

HARMONOGRAM:

08,00 – 09,00     Registrácia účastníkov s občerstvením

09,00 – 12,00     Školenie

12,00 – 13,00     Obed

13,00 – 14,00     Diskusia

 

 Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, zákon v tlačenej forme, papier na poznámky, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
26. 4. 201726. 4. 2017Bratislava120 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

4. 5. 20174. 5. 2017Žilina120 €ObjednaťMapa

Hotel Holiday Inn, Športová 2

Obsadený termín

4. 7. 20174. 7. 2017Bratislava120 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

PARTNERI

Mediálny partner:

 

UlpianusLogoProfil lektora

JUDr. Jaroslav Macek

Macek.jpg

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1996. V roku 2001 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. Už počas štúdia v roku 1995 začal pracovať v bankovom sektore, kde sa venoval najmä konkurznému právu. V roku 2003 sa stal sudcom Okresného súdu Žilina. Ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. V rokoch 2006 a 2007 bol podpredsedom Okresného súdu Žilina, v rokoch 2011 a 2012 predsedom Okresného súdu Žilina. Zároveň externe pedagogicky pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, kde vyučuje najmä obchodné právo. Je tiež externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Venuje sa aj lektorskej a prednáškovej činnosti pre rôzne inštitúcie, ako napr. Daňové riaditeľstvo SR, Inštitút vzdelávania konkurzných správcov, advokátov a ďalšie vzdelávacie agentúry.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa, Právo
PP školenie