Správa registratúry aktuálne a prakticky

AKO SI ZAUTOMATIZOVAT E-GOVERNMENT

 

Máte už implementovaný IS na správu registratúry alebo uvažujete o tomto kroku? Chcete sa dozvedieť viac o zavedení účinnej podpory vášho úradovania? Ako ste zvládli elektronické úradovanie po zavedení povinnosti zabezpečovať výkon verejnej moci elektronicky v novembri 2016? Aká je súčasná prax a realita v elektronickej komunikácii vášho subjektu? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete na seminári Mgr. Máriou Mrižovou, PhD. a Ing. Mariánom Herzogom. Účastníci získajú na tomto školení aj návod, ako čo najlepšie zvládnuť prechod na e-úradovanie vo vašom subjekte.

Popis

Seminár je určený pre:

 • subjekty štátnej správy - ústredné orgány štátnej správy, štátne RO a PO
 • subjekty územnej samosprávy - obce, vyššie územné celky a nimi zriadené RO a PO
 • školy, školské zariadenia
 •  podnikateľské subjekty /ktoré budú do svojich e-schránok dostávať dokumenty od orgánov verejnej moci a následne ich budú musieť vedieť spracovávať/
 • správcov registratúry
 • asistentky, sekretárky, zamestnancov na úseku ľudských zdrojov, archivárov, zamestnancov hospodárskych správ, IT zamestnancov
 • tých, ktorí komunikujú s klientmi elektronicky, prijímajú alebo vytvárajú elektronické dokumenty alebo práve uvažujú nad zavedením elektronickej správy dokumentov.

Cieľ seminára:
Vzhľadom k vysoko aktuálnej téme- e-Government v praxi, sme pre Vás pripravili praktický seminár z oblasti správy dokumentov a registratúr, na ktorom sa dozviete všetky relevantné a aktuálne informácie

 • o integrácii elektronických schránok s IS na správu registratúry,
 • o novinkách v štandardoch pre IS na správu registratúry,
 • o najefektívnejšej forme vedenia správy registratúry,
 • o kritériách kladených na certifikované  SW produkty v oblasti správy dokumentov,
 • o možnostiach bezpečného uloženia elektronických dokumentov,
 • a o všetkých dôležitých prvkoch, o ktorých potrebujete byť informovaný (á), aby ste mohli riadne a bezchybne vykonávať svoje pracovné úlohy.

Všetky praktické zručnosti a spôsob akým je možné zautomatizovať mnohé úkony v rámci e-Governmentu budú prezentované priamo na certifikovanom informačnom systéme na správu registratúry SW spoločnosti TEMPEST.

Absolvent seminára  získa aj možnosť priameho kontaktu a komunikácie s tvorcom právnych predpisov v oblasti správy dokumentov a tiež možnosť na priame uplatnenie svojich pripomienok a námetov z praxe.Program

 • Legislatívny rámec výkonu
 • Integrácia IS na správu registratúry s e-schránkou
 • Špecifické procesy spracovania e-podaní a e-úradných vybavení v podmienkach IS na správu registratúry (praktické ukážky)
 • Automatizované procesy spracovania preddefinované v IS na správu registratúry (praktické ukážky)
 • Hodnoverné ukladanie dokumentov prostredníctvom IS na správu registratúry
 • Elektronické vyraďovacie konanie
 • Diskusia

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

 


Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
11. 4. 201811. 4. 2018Košice78 €ObjednaťMapa

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Profil lektora

Ing. Marian Herzog

SW spoločnosť TEMPEST a.s. Bratislava

Profil lektora

Mgr. Mária Mrižová, PhD.

Ministerstvo vnútra SR, metodička registratúr a správy dokumentov, spoluautorka legislatívnych zmien.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.