Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 2016 a 2017

Od januára 2017 sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového oceňovania. Spoločnou črtou zmien je sprísnenie povinností daňových subjektov. MF SR navyše vydalo v júli 2016 nové usmernenie, ktoré prináša viaceré zmeny v obsahu i spôsobe spracovania transferovej dokumentácie. Všetky tieto zmeny na školení predostrie lektor JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M., ktorý spolu s celkovým kontextom problematiky predstaví fungovanie transferového oceňovania aj na praktických príkladoch. Školenie vám ponúkne výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o dani z príjmov, vysvetlí aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Súčasťou budú najčastejšie chyby daňových subjektov.

Popis

Seminár ponúka výklad o definíciách závislých osôb po novele zákona o dani z príjmov, vysvetľuje aktuálne povinnosti závislých osôb, uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a tiež požiadavky  na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Súčasťou seminára sú aj praktické príklady a najčastejšie chyby daňových subjektov. Je určený všetkým závislým osobám, ktoré sa rozhodli spracovať dokumentáciu vo vlastnej réžii.

 

Cieľová skupina:

tuzemské a zahraničné závislé osoby – konatelia, finanční riaditelia, účtovníci, interní kontrolóri a daľšie osoby, ktoré sa vo svojej práci stretávajú s problematikou transferového oceňovania.Program

 • Aktuálne zmeny v pravidlách transferového oceňovania (novela ZDP a nové usmernenie MF SR)
 • Úprava základu dane pred a po novele ZDP
 • Zmeny v definícii závislých osôb (vo svetle novely ZDP)
 • Metódy transferového oceňovania a princíp nezávislého vzťahu
 • Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Dokumentácia o transferovom oceňovaní – význam a účel (vo svetle nového usmernenia MF SR)
 • Korešpondujúca úprava základu dane (vo svetle novely ZDP)
 • Sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania (vo svetle novely ZDP)
 • Najčastejšie chyby daňových subjektov
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Diskusia

 

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.

Účastnícky poplatok 78 €
 obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
27. 10. 201627. 10. 2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

28. 10. 201628. 10. 2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

12. 12. 201612. 12. 2016Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414

Profil lektora

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Manažment a podnikanie
PP školenie