Účtovná závierka v PÚ za rok 2014

Praktické školenie je v podstate návodom ako bez chýb, s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny a podľa možnosti aj rýchlo zostaviť účtovnú závierku za rok 2014. Keďže od 1. 1. 2015 nastávajú zmeny u spoločností s ručením obmedzením, zameriame sa aj na ne.

Program

  1. Účtovná závierka v PÚ za rok 2014 (8. 12. 2014)
  • Závierkové účtovné prípady (opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie, nevyfakturované dodávky, účty, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia zostatok, precenenie majetku a záväzkov, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka) aplikované do praktických príkladov
  • Upravujúce závierkové účtovné prípady (opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie, nevyfakturované dodávky) aplikované do praktických príkladov
  • Inventarizácia majetku a záväzkov ako súčasť prác smerujúcich k zostaveniu účtovnej závierky a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
  • Zaúčtovanie opráv chýb minulých účtovných období
  • Vybrané položky vykazované v účtovnej závierke (kontokorentný účet, termínované účty, pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, záporné vlastné imanie a pod.)
  • Zmeny týkajúce sa s. r. o. z pohľadu obchodného práva, účinné od 1. 1. 2015

 

 V cene školenia sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie a obed.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 12. 20148. 12. 2014Nízke Tatry144 €ObjednaťMapa

Školenie 1 deň

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
Tále 108 - Bystrá
977 65 Brezno

8. 12. 20149. 12. 2014Nízke Tatry40,1 €ObjednaťMapa

Ubytovanie na 1 noc  v dvojlôžkovej izbe. Cena je za jednu osobu.

8. 12. 20149. 12. 2014Nízke Tatry80,2 €ObjednaťMapa

Ubytovanie na 1 noc v jednolôžkovej izbe.

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie