Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in-house“ zákazky

Ing. Dagmar Melotíková vás prevedie viacerými nadstavbovými témami vo VO. V rámci zeleného verejného obstarávania vám ozrejmí, ako aplikovať GPP vo verejnom obstarávaní, ako určiť „zelené“ požiadavky na predmet zákazky a zameria sa i na enviromentálne značky. Venovať sa bude i sociálnym aspektom vo VO a procesu zadávania in house zákaziek, kde prezradí výhody zadávania zákaziek týmto spôsobom.

Program

 • Zelené verejné obstarávanie 
  • Ako „zelený“ je zákon o verejnom obstarávaní?
  • Ako aplikovať GPP vo verejnom obstarávaní?
  • Určenie „zelených“ požiadaviek na predmet zákazky.
  • Environmentálne značky.
  • Podmienky účasti.
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
  • Plnenie zákazky – osobitné podmienky plnenia zmluvy.

 

 • Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní
  • Čo je to sociálne verejné obstarávanie?
  • Aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.
  • Podmienky účasti v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti.
  • Špecifikácia predmetu zákazky.
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
  • Osobitné podmienky plnenia zmluvy.
  • Vyhradené práva účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a chránené pracoviská.

 

 • Proces zadávania „in-house“ zákaziek

Aké sú výhody zadávania zákaziek týmto procesom? Je to legálny nástroj priameho zadania zákazky – výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní. Zvýšená hospodárnosť výdavkov, keďže zákazky nie sú realizované na komerčnej báze. Využitie potenciálu a zdrojov vlastných subjektov. Podstatné skrátenie času na zadanie zákazky oproti procesu verejného obstarávania – šetrí sa čas aj peniaze.

 

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 117 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
1. 2. 20171. 2. 2017Bratislava117 €ObjednaťMapa

Astrová 2/A (1. poschodie), Bratislava - Ružinov

PARTNERI

otidea- logoProfil lektora

Ing. Dagmar Melotíková

špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Verejná správa, Právo
PP školenie