Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania

(stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane)

Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv, ale i z pohľadu zákona o DPH. Uľahčite si identifikáciu vašich daňových povinností, ktoré so sebou prináša vznik klasickej, službovej, ale i stavebnej stálej prevádzkarne a získajte prehľad dôležitých zmien v DPH pri obchodovaní so zahraničnými osobami. Podrobne rozoberieme princíp prenesenia daňovej povinnosti, povinnú a dobrovoľnú registráciu zahraničnej osoby na Slovensku (§ 5 a § 6 zákona o DPH) a podmienky vrátenia DPH z iného členského štátu.

V praktických príkladoch vám vysvetlíme transakcie so zahraničnými osobami, ako je dodanie softvéru, nájom zariadení, ale i výplata dividend a zrážková daň po 1. 1. 2017. 

Program

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDP a medzinárodných zmlúv

 • klasická stála prevádzkareň
 • službová stála prevádzkareň
 • stavebná stála prevádzkareň
 • zdaňovanie stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDPH a zahraničné osoby

 • povinná/dobrovoľná registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH na Slovensku (§ 5, § 6 ZDPH)
 • inštitút prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho tovaru/prijímateľa služby po 1. 1. 2016
 • miesto dodania služby spojenej s nehnuteľnosťou od 1. 1. 2017
 • stavebné práce a s tým súvisiace povinnosti, ak dodávateľ/subdodávateľ je zahraničná osoba
 • vznik stálej prevádzkarne z pohľadu ZDPH
 • uplatňovanie nároku na odpočítanie dane cez daňové priznanie k DPH
 • žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu

Zrážková daň

 • § 16 – zdroj príjmu
 • § 43 – zrážková daň
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň
 • praktické príklady (výplata dividend a podielov na zisku a zrážková daň po 1. 1. 2017, softvér, krabicový softvér, nájom zariadení...) oslobodenia od zrážkovej dane

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
16. 10. 201716. 10. 2017Bratislava90 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

Profil lektora

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

autor-Tuzinsky_120x180.png

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Špecialista na dane a účtovníctvo, lektor a autor odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Venuje sa aj spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Videoprofil nájdete tu.

Profil lektora

Ing. Vladimír Ozimý

DSC_3956___120x180.jpg

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo
PP školenie