Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení – pre zdravotných poskytovateľov

Uplatňovanie zrážkovej dane na príjmy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré plynú od subjektov farmaceutického trhu (tzv. držiteľov, resp. farmaceutických spoločností), rozoberie na školení odborník JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. Vychádzať bude z aktuálnej právnej úpravy a zameria sa na praktické problémy súvisiace s uplatňovaním zrážkovej dane. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti s uplatňovaním týchto pravidiel ponúka školenie systematický prehľad platnej legislatívy a účinných daňových pravidiel s cieľom vysvetliť fungovanie osobitného režimu zrážkovej dane. Ponúka tiež vysvetlenie oznámení voči Národnému centru zdravotníckych informácií a rozdiely oproti zrážkovej dani.

Popis

Zdaňovanie zrážkovou daňou sa dotýka veľmi  širokého okruhu subjektov a zahŕňa predovšetkým tieto kategórie osôb:

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnice, súkromné ambulancie, lekárne a pod.),
 • zdravotnícki pracovníci (napr. lekári, zubní lekári, zdravotné sestry, farmaceuti, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, laboranti, dentálni hygienici, zdravotnícki záchranári, maséri, sanitári a pod.),
 • zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (t.j. aj zamestnanci ktorí nie sú zdravotníckymi pracovníkmi, napr. účtovníci, administratívni pracovníci, technickí zamestnanci a pod.).


Program

 • Úvod do zrážkovej dane,
 • Povinné subjekty – vysvetlenie základných pojmov (držiteľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zamestnanec poskytovateľa a zdravotnícky pracovník),
 • Zrážková daň verzus oznamovacia povinnosť voči NCZI,
 • Zdaňovanie peňažných plnení,
 • Zdaňovanie nepeňažných plnení,
 • Zdaňovanie plnení poskytnutých cez tretiu osobu,
 • Peňažné a nepeňažné plnenia plynúce zo zahraničia,
 • Riešenie problémov a praktické rady, ako si správne splniť svoje daňové povinnosti.

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.Termíny


Dátum od:Dátum do:Miesto konania:  Cena  
s DPH:
Objednať:Organizačné pokyny:
8. 11. 20168. 11. 2016Bratislava78 €ObjednaťMapa

Hotel Saffron, Školská 5

15. 11. 201615. 11. 2016Košice78 €ObjednaťMapa

KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49

16. 11. 201616. 11. 2016Žilina78 €ObjednaťMapa

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Profil lektora

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Kontakt na organizátora

email: vzdelavanie@vssr.sk
tel.: +421 41 70 53 888

Oblasti vzdelávania

Dane a účtovníctvo, Právo
PP školenie

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.