Dobrý riaditeľ

Rigorózna skúška a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a nároky patriace učiteľovi za ich vykonanie a získanie

24.7.2017  /  Ing. Jarmila Szabová

Učiteľka na druhom stupni základnej školy vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo biológie.  Ak má PhD. a spĺňa 3 roky praxe, má možnosť žiadať uznanie 1. atestácie?

Čítať celé

Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

19.7.2017  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať do 29. septembra 2017. 

Čítať celé

Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

17.7.2017  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Materská škola zamestnáva upratovačku na pracovný úväzok v rozsahu 0,73 %. Zamestnankyni je priznaná invalidita na 65 %. Zamestnávateľ žiadal o lekársky posudok, či je spôsobilá vykonávať prácu na tejto pozícii a plánuje z tohto dôvodu ukončiť s ňou pracovný pomer. Ako postupovať pri daní výpovede? 

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá