Dobrý riaditeľ

Rozhodovanie riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení

14.2.2018  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

V aplikačnej praxi sa často diskutuje o legislatívnej úprave rozhodovania riaditeľov škôl a školských zariadení. Interpretačné nezrovnalosti mala riešiť posledná novela zákona č. 596/2003 Z. z. s účinnosťou od 15. marca 2018. V odpovedi nájdete objasnenie problematiky rozhodovania riaditeľov škôl a školských zariadení?

Čítať celé

Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

12.2.2018  /  SITA a.s.

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

Čítať celé

Prihlášky na stredné školy budú môcť žiaci podávať aj elektronicky

8.2.2018  /  SITA a.s.,Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého kvóty na počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom budú v Bratislave vyššie ako na území ostatného Slovenska

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá