Dobrý riaditeľ

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

16. 1. 2019  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je vysvetliť zamestnancom škôl a školských zariadení problematiku výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Čítať celé

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2019

8. 1. 2019  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení určuje pre rok 2019 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom.

Čítať celé

Prijaté prostriedky z Európskeho spoločenstva na bežné výdavky rozpočtovej organizácie

3. 1. 2019  /  Lucián Jakubík

Ako bude ZŠ s MŠ zriadená mestom účtovať zálohovú platbu z eurofondov 85 % - 10 % - 5 % vlastné zdroje? Škola získala prostriedky z projektu na pedagogického asistenta a špeciálneho pedagóga.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá