Dobrý riaditeľ

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť – nová výzva

13. 11. 2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť.

Čítať celé

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania – nová výzva

13. 11. 2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší II.

Čítať celé

Zaradenie nepedagogického zamestnanca do platovej triedy

9. 11. 2018  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako zaradiť nepedagogického zamestnanca do platovej triedy, ktorý je na pozícii školského knihovníka, resp. administratívneho pracovníka, ktorého náplňou práce bude aj zabezpečenie knižnično-informačného systému školy a projektová činnosť.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá