Dobrý riaditeľ

Povinná predškolská výchova (pracuje sa na ďalších podporných opatreniach)

16. 7. 2019  /  Ministerstvo vnútra SR

Dosiahli sme zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Aby bola v praxi úspešná, pracujeme na ďalších podporných opatreniach.

Čítať celé

Ministerstvo školstva je za čo najskoršie zavedenie odpisov z registra trestov do praxe

15. 7. 2019  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov na účely posúdenia ich bezúhonnosti.

Čítať celé

Kariérové poradenstvo od 1. 9. 2019

9. 7. 2019  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá