Dobrý riaditeľ

Návrh zmien školského zákona – odstránenie jazykovej bariéry

25.4.2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) predložený do NR SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2018.

Čítať celé

Rozpis príspevku na ŠvP na rok 2018

23.4.2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Na webovom sídle ministerstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov podľa zriaďovateľov a škôl na príspevok školy v prírode v roku 2018.

Čítať celé

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

19.4.2018  /  Ing. Jarmila Szabová

Pedagogickí zamestnanci – učitelia – začiatkom septembra vždy dostanú tlačivo o oznámení výšky funkčného platu. Zamestnávatelia toto oznámenie vydávajú aj v januári (keďže sa výplaty zvýšili napríklad o 1-2 % podľa inflácie). Je možné, že zamestnávateľ nie všetkým zamestnancom vystaví toto oznámenie? 

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá