Dobrý riaditeľ

Nový portál o daniach pre deti a mládež

22.11.2017  /  Finančná správa SR

Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.

Čítať celé

Kontrola financovania škôl a školských zariadení

14.11.2017  /  Najvyšší kontrolný úrad SR

Finančná správa Slovenskej republiky zverejnila výsledky kontroly financovania škôl a školských zariadení (záverečná správa) 2017.

Čítať celé

Započítanie praxe pedagogického zamestnanca

13.11.2017  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako sa bude správne počítať prax pedagogického zamestnanca, keď do školy nastúpil 1. 9. 2017? K 31. 12. 2016 má započítanú prax 7 rokov a 15 dní. Akú prax bude mať k 31. 12. 2017, keď v roku 2017 začal pracovať až 1. 9. 2017, dovtedy vykonával inú prácu?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá