Dobrý riaditeľ

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie od 1. 9. 2018

20. 9. 2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vydáva Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2018) s účinnosťou od 01. 09. 2018.

Čítať celé

Európsky týždeň odborných zručností 2018

20. 9. 2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Európska komisia oficiálne spustila registráciu podujatí na 3. ročník Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý sa bude konať 5. – 9. novembra 2018 vo Viedni.

Čítať celé

Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky

17. 9. 2018  /  SITA a.s.,Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra je realizovaná v septembri 2018 podľa stavu k 15. 9. 2018. Dňa 10. 9. 2018 boli školám/škol. zariadeniam posielané mailom prihlasovacie údaje a pokyny.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá