Dobrý riaditeľ

Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

12. 7. 2018  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Čítať celé

Určenie platu po ukončení adaptačného vzdelávania

11. 7. 2018  /  Ing. Jarmila Szabová

V súlade s prijatím 2 zamestnancov na pozíciu pedagogických asistentov im zamestnávateľ podľa zákona spravil adaptačné vzdelávanie v trvaní 3 mesiacov. Kedy je potrebné vydať oznámenie o výške a zložení funkčného platu?

Čítať celé

Pracovná pohotovosť, plat za prácu nadčas a príplatok za prácu v nedeľu

4. 7. 2018  /  Ing. Jarmila Szabová

Pedagogický pracovník pracoval v nedeľu v škole v prírode: pracovný čas: 2,5 hodiny (13.00 - 15.30 hod.), nadčas: 2 hodiny (15.30 - 17.30 hod.), pohotovosť: 2 hodiny (22.00 - 00.00 hod.). Ako mu tieto hodiny preplatiť od 1. 5. 2018?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá