Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
471 výsledkov
...
nadácia-orange_300x200.jpg

Právny stav od: 20.4.2017
Právny stav do: 22.5.2017
Autor: Nadácia Orange

Nadácia Orange aj v roku 2017 podporí tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné, pretože veria, že môže byť lepší.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav od: 13.4.2017
Právny stav do: 26.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“.

logo-eea-nadacia.jpg

Právny stav do: 31.5.2017
Autor: EEA nadácia

Chceme sa držať zásady podporovať ľudí, projekty a aktivity, ktoré spravia svet aspoň o kúsok lepším.

logo_reiffaisen-bank.jpg

Právny stav do: 15.5.2017
Autor: Raiffeisen banka

Prihláste do 15. mája 2017 projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti podpory vzdelávania, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav od: 7.4.2017
Právny stav do: 5.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav od: 7.4.2017
Právny stav do: 5.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav do: 19.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2017“.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav do: 23.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2017.

logo_ministerstvo-skolstva.jpg

Právny stav od: 28.3.2017
Právny stav do: 10.5.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 65 500 € na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách.

logo_Ministerstvo-vnutra-SR.jpg

Právny stav od: 4.4.2017
Právny stav do: 2.6.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: SK 2017 AMIF SC2.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 AMIF SC2.1 v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme