Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
533 výsledkov
...
Nadácia poštovej banky.jpg

Právny stav od: 10.8.2017
Právny stav do: 22.9.2017
Autor: Poštová banka

Nadácia poštovej banky spúšťa grantový program 10 dobrých skutkov.

ČSOB.jpg

Právny stav od: 1.9.2017
Právny stav do: 30.9.2017
Autor: ČSOB Nadácia

ČSOB nadácia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie: Výzva k predloženiu žiadosti o podporu.

pôdohospodárska platobná agentúra.jpg

Právny stav od: 8.8.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila na svojom webovom sídle výzvu číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01.

ministerstvo dopravy a výstavby slovenskej republiky.jpg

Právny stav od: 1.8.2017
Právny stav do: 31.10.2017
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu môžu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur.

logo_Ministerstvo-hospodarstva-07-2017.jpg

Právny stav do: 31.8.2017
Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. 

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 19.7.2017
Právny stav do: 31.8.2019
Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kód výzvy: 1/2017/§54 –R/O2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“.

logo_visegrad-fund.jpg

Právny stav do: 1.10.2017
Autor: Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

logo_visegrad-fund.jpg

Právny stav do: 1.10.2017
Autor: Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

logo_Ministerstvo-vnutra-SR.jpg

Právny stav od: 17.7.2017
Právny stav do: 31.8.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

tt_logo-ministersta-podohospodarstva.jpg

Právny stav od: 14.7.2017
Právny stav do: 25.8.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: 2/2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade  s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme