Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
890 výsledkov
...
environmentálny fond.jpg

Právny stav do: 16. 4. 2019
Autor: Environmentálny fond

Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019.

spp.jpg

Právny stav od: 20. 3. 2019
Právny stav do: 25. 4. 2019
Autor: Nadácia SPP

Nadácia SPP vyhlásila grantový program OPORA.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 12. 4. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2019.

spp.jpg

Právny stav od: 12. 3. 2019
Právny stav do: 11. 4. 2019
Autor: Nadácia SPP

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát.

nadácia ESET - logo.jpg

Právny stav od: 7. 3. 2019
Právny stav do: 15. 4. 2019
Autor: Nadácia ESET

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Interreg SR ČR 14-20.jpg

Právny stav od: 13. 3. 2019
Právny stav do: 13. 6. 2019
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav do: 13. 5. 2019
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 9/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav do: 25. 3. 2019
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 8/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 25. 4. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

logo - Karpatská nadácia.jpg

Právny stav od: 18. 2. 2019
Právny stav do: 15. 4. 2019
Autor: Karpatská nadácia

Karpatská nadácia otvorila 9. grantovú výzvu Máme radi východ.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (269)
Granty (317)
Dotácie (254)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme