Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
704 výsledkov
...
ministerstvo vnútra SR.jpg

Právny stav od: 24.5.2018
Právny stav do: 9.7.2018
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: číslo VII. KMV 2018

Výzva číslo VII. KMV 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 18.4.2018
Právny stav do: 31.8.2018
Autor: Ministerstvo hospodárstva SR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR (ministerstvo hospodárstva SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Nadácia Volkswagen Slovakia.jpg

Právny stav od: 15.5.2018
Právny stav do: 30.6.2018
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia.jpg

Právny stav od: 15.4.2018
Právny stav do: 30.6.2018
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Cieľom projektu "Technika hrou od základných škôl" je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy.

nadácia pontis.jpg

Právny stav do: 18.6.2018
Autor: Nadácia Pontis

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty, ktoré pracujú na riešení a ukončovaní bezdomovectva na Slovensku.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav od: 16.5.2018
Právny stav do: 16.7.2018
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav od: 2.5.2018
Právny stav do: 2.7.2018
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Európska komisia.jpg

Právny stav do: 30.5.2018
Autor: Európska komisia

Rok 2018 je tretím rokom Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý organizuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ s cieľom zdôrazniť a podporiť význam odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Nadácia Tatrabanky.jpg

Právny stav do: 28.9.2018
Autor: Nadácia Tatrabanky

Nadácia Tatra banky otvára grantový program na podporu tvorby mladých slovenských umelcov.

Nadácia Tatrabanky.jpg

Právny stav do: 2.11.2018
Autor: Nadácia Tatrabanky

Nadácia Tatra banky otvára Grantový program – podporí inovatívne projekty v oblasti IT.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (200)
Granty (258)
Dotácie (198)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme