Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
515 výsledkov
...
tt_logo-integrovany-regionalny-operacny-program.jpg

Právny stav od: 26.6.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 22.6.2017
Právny stav do: 31.5.2018
Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kód výzvy: Číslo: 1/2017/§ 54 – ŠM

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na  podporu vytvorenia pracovného miesta pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“.

tt_logo-integrovany-regionalny-operacny-program.jpg

Právny stav od: 21.6.2017
Právny stav do: 21.8.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 16.6.2017
Právny stav do: 31.10.2017
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

logo_nadacia-eset.jpg

Právny stav do: 18.9.2017
Autor: Nadácia ESET

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 9.6.2017
Právny stav do: 31.1.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

logo_o2-ferova-nadacia.jpg

Právny stav do: 10.7.2017
Autor: Férová nadácia

Bojujeme proti nezamestnanosti mladých, podporujeme vzdelávacie programy či výmenu skúseností.

NVS.jpg

Právny stav od: 25.5.2017
Právny stav do: 13.9.2017
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 26.5.2017
Právny stav do: 5.10.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

logo_OP-KZP.jpg

Právny stav od: 26.5.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme