Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
933 výsledkov
...
Poľsko-Slovensko.jpg

Právny stav od: 1. 2. 2019
Právny stav do: 31. 5. 2019
Autor: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Nadácia Volkswagen Slovakia.jpg

Právny stav od: 15. 5. 2019
Právny stav do: 30. 9. 2019
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Aj v tomto roku nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program Vzdelaním k integrácii s cieľom podporiť proces vzdelávania a integrácie zdravotne znevýhodnených.

Logo - Interreg V-A Slovensko - Maďarsko.jpg

Právny stav od: 1. 4. 2019
Právny stav do: 15. 1. 2020
Autor: Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Duna-Vág s ručením obmedzeným spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, vyhlasujú druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko.

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.jpg

Právny stav do: 12. 6. 2019
Autori: Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže hľadajú výnimočného mladého človeka na pozíciu mládežnícky delegát / mládežnícka delegátky Slovenska v OSN.

Efektívna verejná správa - tlačová správa.jpg

Právny stav od: 15. 5. 2019
Právny stav do: 30. 9. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. 5. 2019 dopytovo-orientovanú výzvu zameranú na inteligentný a lepší samosprávny kraj.

pôdohospodárska platobná agentúra.jpg

Právny stav od: 15. 5. 2019
Právny stav do: 14. 6. 2019
Autor: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy: SA.46819(2016/XA)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46819(2016/XA) na poskytovanie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

Nadácia pre deti Slovenska.jpg

Právny stav do: 17. 5. 2019
Autor: Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska spúšťa ďalší ročník grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 31. 5. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 31. 5. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav do: 31. 5. 2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (277)
Granty (331)
Dotácie (275)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme