Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
437 výsledkov
...
skhu.jpg

Právny stav do: 3.3.2017
Autor: Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre strešné projekty Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

logo_Ministerstvo-kultury-SR.jpg

Právny stav od: 23.2.2017
Právny stav do: 18.4.2017
Autor: Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

logo_mfsr.jpg

Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.3.2017
Autor: Ministerstvo financií SR

Dotácia Ministerstva financií SR na rok 2017.

logo_mfsr.jpg

Právny stav od: 1.1.2017
Právny stav do: 31.3.2017
Autor: Ministerstvo financií SR

Dotácia Ministerstva financií SR na rok 2017.

NPDS.jpg

Právny stav od: 14.2.2017
Právny stav do: 14.3.2017
Autor: Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera.

logo_karpatska-nadacia.jpg

Právny stav od: 15.2.2017
Právny stav do: 12.4.2017
Autor: Karpatská nadácia

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu Máme radi východ.

logo_fond-na-podporu-umenia.jpg

Právny stav od: 15.2.2017
Právny stav do: 15.3.2017
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

logo_Ministerstvo-vnutra-SR.jpg

Právny stav od: 13.2.2017
Právny stav do: 13.4.2017
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

logo_trencianska-nadacia.jpg

Právny stav od: 13.2.2017
Právny stav do: 31.3.2017
Autor: Trenčianska nadácia

Grantová výzva je rozšírená o katastrálne územia ďalších štyroch obcí, takže okrem pôvodných Lúka, Modrová, Modrovka a Hrádok pribudnú obce Hôrka nad Váhom, Ducové, Stará Lehota a Nová Lehota.

logo_nadacia_Slovenska-sporitelna.jpg

Právny stav do: 28.2.2017
Autor: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Program aces – act local sa zameriava na školy ako na kľúčové inštitúcie v lokálnom kontexte, ktoré majú potenciál rozvíjať u mladých ľudí v regióne kultúru aktivizmu, dobrovoľníctva a spoločenskej angažovanosti.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme