Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
581 výsledkov
...
Ministerstvo kultúry SR.jpg

Právny stav do: 9.11.2017
Autor: Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

IROP.jpg

Právny stav od: 17.10.2017
Právny stav do: 19.1.2018
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

Výzva č. IROP-PO5-SC511-2017-23 na Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Nadácia ZSE.jpg

Právny stav od: 11.10.2017
Právny stav do: 10.11.2017
Autor: Nadácia ZSE

Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA.

Nadácia ZSE.jpg

Právny stav od: 11.10.2017
Právny stav do: 10.11.2017
Autor: Nadácia ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasujú grantový program Dostaneme ťa do školy, v rámci ktorého získajú vybrané školské zariadenia podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 9.10.2017
Právny stav do: 15.6.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života".

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 9.10.2017
Právny stav do: 15.6.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života".

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 9.10.2017
Právny stav do: 2.4.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením".

Nadácia Tatrabanky.jpg

Právny stav do: 20.10.2017
Autor: Nadácia Tatrabanky

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Nadácia Tatrabanky.jpg

Právny stav do: 3.11.2017
Autor: Nadácia Tatrabanky

Nadácia Tatra banky otvára Grantový program podpory výskumnej činnosti v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Talenty novej európy - logo.jpg

Právny stav do: 23.10.2017
Autor: Stredoeurópska nadácia (CEF)

Cieľom programu Talenty Novej Európy je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom v umení, vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme