Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
657 výsledkov
...
ekoPolis.jpg

Právny stav do: 30.4.2018
Autor: Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 16. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

nadácia pontis.jpg

Právny stav od: 23.2.2018
Právny stav do: 23.3.2018
Autor: Nadácia Pontis

Máte nápad či rozbiehajúci sa projekt, ktorý dokáže pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život nepočujúcich?

nadácia organge.jpg

Právny stav do: 28.3.2018
Autor: Nadácia Orange

Udelenie Ceny Nadácie Orange prináša oceneným organizáciám okrem verejného uznania ich dlhodobej práce aj finančnú odmenu s cieľom posilniť ich stabilitu a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania.

spp.jpg

Právny stav do: 9.4.2018
Autor: Nadácia SPP

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav do: 25.5.2018
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 8.3.2018
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód výzvy: OPVaI-RO/TP/2018/5.1.1/5.1.2-05

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie.

Trenčianska nadácia.jpg

Právny stav od: 5.3.2018
Právny stav do: 6.4.2018
Autor: Trenčianska nadácia

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pätnásty ročník grantovej výzvy na podporu verejnoprospešných aktivít obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

Nadácia Volkswagen Slovakia.jpg

Právny stav od: 1.3.2018
Právny stav do: 11.5.2018
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

logo - Ministerstvo školstva.jpg

Právny stav od: 9.3.2018
Právny stav do: 29.3.2018
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018.

Nadácia Kia.jpg

Právny stav od: 5.3.2018
Právny stav do: 5.4.2018

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (192)
Granty (234)
Dotácie (183)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme