Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
454 výsledkov
...
logo_nadacia_Slovenska-sporitelna.jpg

Právny stav od: 1.4.2017
Právny stav do: 30.4.2017
Autor: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nový grantový program Inovatívna základná škola je určený pre štátne, cirkevné aj súkromné základné školy.

NVS.jpg

Právny stav od: 15.3.2017
Právny stav do: 5.5.2017
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia nový grantový program.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 10.3.2017
Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kód výzvy: 1/2017/§54/CnTP/A1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uoz/znevýhodnených uoz.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 14.3.2017
Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kód výzvy: 1/2017/§54/CnTP/A2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uoz v sociálnych podnikoch pracovnej integrácie.

tt_logo-operacny-program-ludske-zdroje.jpg

Právny stav od: 15.3.2017
Autor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kód výzvy: 1/2017/§54/CnTP/A3

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre uoz. 

logo_trencianska-nadacia.jpg

Právny stav od: 15.3.2017
Právny stav do: 28.4.2017
Autor: Trenčianska nadácia

Grantová výzva je určená pre obyvateľov miest a obcí okresov Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou.

logo-Ministerstvo-zdravotnictva-sr.jpg

Právny stav do: 15.5.2017
Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.

logo_OP-KZP.jpg

Právny stav od: 14.3.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

logo_nadacia-SPP.jpg

Právny stav od: 13.3.2017
Právny stav do: 12.4.2017
Autor: Nadácia SPP

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

logo_nadacia-eset.jpg

Právny stav do: 2.6.2017
Autor: Nadácia ESET

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s. r. o.

...
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme