Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
963 výsledkov
...
pôdohospodárska platobná agentúra.jpg

Právny stav od: 10. 7. 2019
Právny stav do: 9. 8. 2019
Autor: Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k povinnej registrácii v DataCentre.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.jpg

Právny stav od: 1. 7. 2019
Právny stav do: 2. 9. 2019
Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

IROP.jpg

Právny stav od: 4. 7. 2019
Právny stav do: 30. 10. 2019
Autor: Ministerstvo kultúry SR
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

Ministerstvo hospodárstva.jpg

Právny stav od: 1. 7. 2019
Právny stav do: 1. 10. 2019
Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 1. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Image30049.jpg

Právny stav od: 17. 6. 2019
Právny stav do: 31. 7. 2019
Autor: Komunitná nadácia Zdravé mesto

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto.

Image43097.jpg

Právny stav do: 30. 9. 2019
Autor: hlavné mesto Bratislava

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu.

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 26. 6. 2019
Právny stav do: 11. 11. 2019
Autor: Ministerstvo vnútra SR
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

Európska komisia.jpg

Právny stav do: 28. 7. 2019
Autor: Európska komisia
Kód výzvy: EACEA/12/2019

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/12/2019 Program Erasmus+, kľúčová akcia 3 – Podpora reformy politík Európska mládež spoločne (2019/C 191/04).

Nadácia Volkswagen Slovakia.jpg

Právny stav od: 27. 5. 2019
Právny stav do: 30. 9. 2019
Autor: Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára piaty ročník grantového programu “Budúcnosť aj s autizmom”.

pôdohospodárska platobná agentúra.jpg

Právny stav od: 11. 6. 2019
Právny stav do: 10. 7. 2019
Autor: Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (292)
Granty (338)
Dotácie (282)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme