Vyhľadávanie > Eurofondy, granty, dotácie
608 výsledkov
...
logo - Karpatská nadácia.jpg

Právny stav do: 29.1.2018
Autor: Karpatská nadácia

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Rybné hospodárstvo 2014-2020.jpg

Právny stav od: 5.12.2017
Právny stav do: 5.1.2018
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z OP RH.

Rybné hospodárstvo 2014-2020.jpg

Právny stav od: 6.12.2017
Právny stav do: 31.1.2018
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3.

Operačný program výskum a inovácie - logo.jpg

Právny stav od: 4.12.2017
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore. 

operačný program ľudské zdroje.jpg

Právny stav od: 8.12.2017
Právny stav do: 5.1.2018
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber externých odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z prostriedkov ESF v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

fond na podporu umenia.jpg

Právny stav od: 1.12.2017
Právny stav do: 15.1.2018
Autor: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 5/2018 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov.

nadácia pontis.jpg

Právny stav od: 4.12.2017
Právny stav do: 21.1.2018
Autor: Nadácia Pontis

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na pomoc ľuďom bez domova.

Operačný program - Kvalita životného prostredie.jpg

Právny stav od: 30.11.2017
Právny stav do: 31.5.2018
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-34

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, že bola zverejnená 34. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Operačný program - Kvalita životného prostredie.jpg

Právny stav od: 29.11.2017
Právny stav do: 31.8.2018
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 34. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na hydrogeologický prieskum.

Operačný program - Kvalita životného prostredie.jpg

Právny stav od: 29.11.2017
Právny stav do: 15.8.2018
Autor: Ministerstvo životného prostredia SR
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že bola zverejnená 32. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

...
/res/vssr-top-dot.png

Spôsob financovania

Eurofondy (182)
Granty (210)
Dotácie (168)
/res/vssr-top-dot.png

Viac k téme