Funkčnejšie verejné priestory“

Nadácia mesta Bratislavy vyhlásila grantový program KOMUNITY pre oblasť „Funkčnejšie verejné priestory“.

Názov programu: Grantový program KOMUNITY

Oblasť podpory: Funkčnejšie verejné priestory

Termín vyhlásenia výzvy: 26.03.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 30.04.2021

Alokácia vo výzve: 100.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: Neformálne iniciatívy: 2.000 EUR

Mimovládne neziskové organizácie: 5.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou –

jednotlivcom, mimovládne neziskové organizácie

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 14.6.2021

Termín ukončenia projektov: 31.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 10.01.2022

„Verejný priestor (v zmysle fyzických priestranstiev, ako aj sociálnych, ľuďmi napĺňaných priestorov) plní v ideálnom prípade funkciu centra komunity. Je miestom „neutrálnej pôdy“, priestorom, kde sa ľudia môžu stretávať, komunikovať, objavovať aj byť objavenými. Je srdcom komunitnej a sociálnej vitality a základom fungujúcej demokracie. Neobsadený alebo miznúci verejný priestor je naopak znakom silnej individualizácie - úpadku komunikácie sprevádzanej postupným miznutím záujmu verejnosti o jeho ďalší rozvoj. Pri rozvoji územia Bratislavy preto kladieme dôraz na komunity v nej žijúce, tak aby sa s územím stotožňovali a boli motivované sa podieľať na verejnom živote.

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. Podporovať chceme udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní spoločenstiev, v ktorých žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu stereotypov a predsudkov. V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, sú dlhší čas mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života obmedzené. Mimoriadne opatrenia predstavujú výzvu pre náš sociálny život počas pandémie a pre mnohých obyvateľov a obyvateľky je tiež výzvou požiadavka znížiť mobilitu vo verejnom priestore. Veľa ľudí je konfrontovaných s nedostatkom kvalitného verejného priestoru v ich susedstvách. Nie všetci majú možnosť bezpečne cestovať za prechádzkami do Mestských lesov či vzdialenejších mestských parkov.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu požiadať:

  • neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou - jednotlivcom (vyžaduje sa zapojenie min. 3 ľudí z komunity),
  • mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) realizujúce komunitné aktivity podporované týmto programom.

Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. Rovnako o podporu nemôžu žiadať podnikatelia (SZČO, s.r.o., a.s.), cirkevné organizácie a verejné inštitúcie zriaďované samostatným zákonom.

KEDY ŽIADAŤ O GRANT

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 30.4.2021 (streda) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

Alokovaná suma v Grantovom programe KOMUNITY pre oblasť Funkčnejšie verejné priestory je 100.000 eur.

Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5000 eur pre organizovanú verejnosť - mimovládne neziskové organizácie a 2000 eur pre neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou.

Mimovládne neziskové organizácie môžu požiadať aj o sumu 10 000 eur, ak je podaný projekt udržateľný a inkluzívny a splní dodatočné podmienky. Vo formulári je možné tieto financie naplánovať v časti rozpočet v stĺpci Plánované výdavky. Viac v špecifikách výzvy.

Minimálna výška podpory nie je stanovená. Povzbudzujeme menšie projekty o žiadanie o menšie čiastky (adekvátnosť rozpočtu je hodnotiace kritérium).

Via informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.