Školstvo čakajú od 1. 9. 2019 ďalšie zmeny

Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon proti byrokracii. Ide najmä o zmeny vyvolané poslednou novelou zákona účinnou od 1. septembra 2019 a od 1. decembra 2019.

Čítať celé

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Zamestnávatelia, na ktorých sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme, sú povinný vydať pracovný poriadok. Pozriete si znenie pracovného poriadku s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Čítať celé

Plat riaditeľa školy 2019

Odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Od 1. septembra 2019 je zákon novelizovaný dvakrát.

Čítať celé

Zmeny zákona o odmeňovaní od 1. septembra 2019

Príspevok sa zaoberá zmenami zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a tiež novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch od 1. septembra 2019.

Čítať celé

Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Čítať celé

Novela, ktorou vznikne Informačný systém sociálnych služieb

23. 9. 2019  /  TASR

Ministerstvo práce bude mať viac informácií z oblasti sociálnych služieb. Novela zákona o sociálnych službách nadobudne účinnosť od 1. januára 2021 a vybrané ustanovenia od 1. októbra 2019 a od 1. januára 2020.

Čítať celé

Poskytovanie rekreačných príspevkov a poukazov v praxi - videoškolenie

23. 9. 2019  /  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vo videoškolení vám prinášame súhrn najčastejších otázok a odpovedí k stále horúcej téme poskytovania rekreačných príspevkov a poukazov v roku 2019.

Čítať celé

Porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky (ONLINE ROZHOVOR)

17. 9. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému porušenie pracovnej disciplíny a jej dôsledky, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

Na vybrané zdravé potraviny sa zníži DPH na 10 %

20. 9. 2019  /  TASR

Na vybrané potraviny sa zníži daň z pridanej hodnoty na 10 %. Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb.

Čítať celé

Podnikateľom s obratom do 100.000 eur sa znížia dane na 15 %

19. 9. 2019  /  TASR

Od budúceho roka na Slovensku klesne daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %. Týka sa to všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do 100.000 eur.

Čítať celé

Zamestnanci získajú možnosť požiadať o športové poukazy pre deti

19. 9. 2019  /  TASR

Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o príspevok na pravidelnú športovú činnosť dieťaťa od zamestnávateľa. Jeho výška má byť limitovaná na 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok pre zamestnanca.

Čítať celé