Hlavný kontrolór obce v kocke

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra v obci v kocke z pohľadu práv a povinností. V závere obsahuje kontrolné otázky pre obec, respektíve starostu obce vo vzťahu ku kontrolnej činnosti v obci.

Čítať celé

Povinné predprimárne vzdelávanie v novele školského zákona

Novela školského zákona účinná od 10. júla 2021 v sebe zahŕňa viaceré zmeny v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Okrem zmien súvisiacich s financovaním regionálneho školstva a vznikom regionálnych úradov školskej správy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022.

Čítať celé

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Pracovný poriadok môže zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný. 

Čítať celé

Právna subjektivita škôl

Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení. Čo je vlastne právna subjektivita? Čo v praxi znamená právna subjektivita školy? Tieto aj ďalšie otázky budú zodpovedané v článku.

Čítať celé

Možnosti zriaďovania neštátnych (súkromných a cirkevných) škôl a školských zariadení

Školu a školské zariadenie môže zriadiť štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba. Školu alebo školské zariadenie je možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení SR.

Čítať celé

Odstúpenie od pracovnej zmluvy a odvolanie výpovede

20. 7. 2021  /  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. V článku si popíšeme, za akých podmienok je možné od pracovnej zmluvy odstúpiť a akým spôsobom je odvolanie výpovede možné.

Čítať celé

Príručka na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024

19. 7. 2021  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorňujeme na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2022 až 2024“, ktorá bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi pod 5/2021. 

Čítať celé

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

14. 7. 2021  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Register zariadení predprimárneho vzdelávania vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať celé

Návrh zmeny exekučných zrážok zo mzdy

19. 7. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 9. 7. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.


Vláda schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

30. 6. 2021

Dňa 30. 6. 2021 schválila vláda SR návrh novely zákona o verejnom obstarávaní predložený podpredsedom vlády SR a predsedom Úradu pre verejné obstarávanie.


MS SR pripravuje zmenu zákona o obchodnom registri

22. 6. 2021

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.  

Prezidentka podpísala novelu, ktorá rieši pokuty za neuhradenie diaľničnej známky

21. 7. 2021  /  TASR

Pokutu bude podľa novely zákona o diaľničnej známke možné uložiť do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Čítať celé

Sociálna poisťovňa už komunikuje v EÚ elektronicky

20. 7. 2021  /  TASR

Sociálna poisťovňa spustila nové služby v rámci projektu EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení), financovaného z grantu EÚ. Výsledkom bude rýchly a bezpečný prenos informácií a menej byrokracie.

Čítať celé

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zavádza finančné motivácie k očkovaniu

14. 7. 2021  /  TASR

Zavedie sa očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus ako nástroje na motiváciu k očkovaniu. Cestovným kanceláriám bude poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.