Otvorenie škôl od 1. júna 2020

Prehľad dôležitých zmien a úloh pre zriaďovateľov, zamestnancov škôl, detí a žiakov a ich zákonných zástupcov k obnove školského vyučovania za podmienky, že tak rozhodne zriaďovateľ v MŠ, ZŠ, v zariadeniach školského stravovania a školských kluboch detí, a to v stanovenom rozsahu a za týmto účelom.

Čítať celé

Vnútorný predpis pri vykonávaní práce z domu (školstvo)

Smernica upravuje podrobnosti o vykonávaní práce počas prerušenia vyučovania, vykonávaní a prideľovaní práce z domu, posudzovaní prekážky v práci na strane zamestnávateľa, evidovaní práce na domu, poskytovaní platu, určovaní dovolenky, zabezpečení zamestnancov počas karantény.

Čítať celé

Zmena pri vymáhaní poplatku za odpad od maloletých

Príspevok objasňuje nejednoznačnú formuláciu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri vymáhaní miestneho poplatku.

Čítať celé

Smernica o adaptačnom vzdelávaní

Smernica stanovuje pravidlá realizácie a ukončenia adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov a začínajúcich odborných zamestnancov podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Čítať celé

Smernica o výkone kontroly v štátnej správe

Predmetom smernice je výlučne výkon vonkajšej a vnútornej kontroly inými orgánmi štátnej správy podľa zákona o kontrole v štátnej správe, pričom niektoré postupy je možné aplikovať pri výkone kontroly Úradom vlády SR.

Čítať celé

Účtový rozvrh pre subjekt verejnej správy, Interná smernica pre účely poistenia majetku

28. 5. 2020  /  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prvá smernica (rámcová účtová osnova) obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. Druhá smernica slúži na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy.

Čítať celé

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28. 5. 2020  /  TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

Čítať celé

Povinnosti študentov po ukončení štúdia

28. 5. 2020  /  Ing. Eva Gášpárová

Príspevok vykladá povinnosti, ktoré vyplývajú pre študentov dňom vykonania maturitnej skúšky, resp. inej predpísanej skúšky na strednej škole a dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky na vysokej škole.

Čítať celé

Vláda poskytne príspevok na nájom

25. 5. 2020

Bratislava 20. mája (TASR) – Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.


Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

16. 4. 2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vláda návrh zákona schválila 14. 4. 2020 a posunula ho do skráteného legislatívneho konania. V Zbierke zákonov bol publikovaný 25. 4. 2020 pod č. 92/2020 Z. z.


Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

30. 3. 2020

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie e-schránok pre právnické osoby

28. 5. 2020  /  TASR

Od pondelka 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú evidované v Obchodnom registri, ale sú zapísané v iných registroch.

Čítať celé

Žiadosti o príspevky prvej pomoci za apríl treba podať do nedele

28. 5. 2020  /  TASR

Žiadosti o príspevky prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dosahov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení za mesiac apríl môžu záujemcovia zasielať už len do nedele 31. mája do polnoci.

Čítať celé

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za máj 2020

28. 5. 2020  /  TASR

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za máj 2020. Lehota splatnosti sa im predĺži do 31. decembra 2020.

Čítať celé