Ročný plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov

Príspevok ujasňuje organizačné formy vzdelávania zahrnuté do ročného plánu vzdelávania, financovanie nákladov spojených s ročným plánom vzdelávania v rámci profesijného rozvoja + príklad z praxe.

Čítať celé

Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Cieľom a zámerom príspevku je priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Čítať celé

Návratná finančná výpomoc pre obce a VÚC

Obce a VÚC majú možnosť požiadať do 31. 10. 2020 o návratnú finančnú výpomoc maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Príspevok rozoberá účtovanie návratnej finančnej výpomoci, použitie, zásady a kontrolu rozpočtovej klasifikácie finančnej výpomoci.

Čítať celé

Zmena rozpočtových pravidiel a ukončenie mimoriadnej situácie

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. (zákonom č. 264/2020 Z. z. ), ktorou sa upravila platnosť uplatňovania opatrení. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020 a pre opatrenia podľa § 7, § 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. 12. 2020.

Čítať celé

Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Pretože v súčasnosti je veľmi častým prípadom, kedy dlžník obce prejde oddlžením (tzv. osobným bankrotom), je dôležité poznať aj niektoré špecifické odchýlky pri správe a vymáhaní daňových nedoplatkov.

Čítať celé

Štartuje národný projekt KORONA TE MEREL

20. 10. 2020  /  Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo ďalší národný projekt KORONA TE MEREL.

Čítať celé

Celoštátne testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19

19. 10. 2020  /  Ministerstvo vnútra SR,Ministerstvo obrany SR

Vláda schválila návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu.

Čítať celé

Vyslanie verzus pracovná cesta

19. 10. 2020  /  Nicolas Hamlock

Režim vyslania v rámci cezhraničného poskytovania služieb v kontexte novely Zákonníka práce účinnej od 30. 7. 2020?

Čítať celé

Vláda schválila novú dočasnú ochranu podnikateľov

1. 10. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý schválila vláda SR 30. septembra 2020.


Vláda schválila reformnú zmenu justície

1. 10. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR schválila návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, zahŕňa napríklad previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu.


Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

26. 8. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní. Má zaviesť nový trestný čin zneužitia práva a nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

Pandémia zmenila priority inšpektorov práce, zamerajú sa aj na prácu z domu

19. 10. 2020  /  TASR

Národný inšpektorát práce pripravuje legislatívne zmeny, ktoré pri práci z domu zavedú prísnejšiu evidenciu pracovného času, pričom sa pri práci z domu zaoberá aj otázkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čítať celé

SZČO s odkladom daňového priznania sa poistné posúdi k 1. februáru

19. 10. 2020  /  TASR

Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku, respektíve trvania povinného sociálneho poistenia SZČO.

Čítať celé

Vláda predstavila "Prvú pomoc+", obsahuje covidový príplatok aj zvýšenú pomoc

14. 10. 2020  /  TASR

S opatreniami, ktoré obmedzia šírenie nového koronavírusu, ale aj normálne pracovné fungovanie desiatok tisíc ľudí, predstavuje vláda aj ďalší plán pomoci, takzvanú Prvú pomoc+.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.