Účtovanie transferov

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Príspevok rozoberá okrem iného aj spárovanie transferových účtov pre účely konsolidácie (bez obchodných spoločností) a konsolidáciu špecifických druhov transferov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Čítať celé

Plat starostu 2021

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie, odstupné a dovolenku starostu, cestovné náhrady starostu. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

Čítať celé

Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Každá obec je iná a je potrebné, aby všeobecne záväzné nariadenie upravila v súlade so skutočným stavom nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.

Čítať celé

Rozšírenie okruhu činností detí do 15 rokov... novela Zákonníka práce od 1. marca 2021

Novela Zákonní práce od 1. 3. 2021 umožňuje, za určitých podmienok, pracovať aj fyzickým osobám, ktoré sú staršie ako 15 rokov a ešte nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku.

Čítať celé

Transferové oceňovanie (dokumentácia pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC)

Transferové oceňovanie: je potrebné pripraviť dokumentáciu pre subjekty v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC? Dozviete sa v článku.

Čítať celé

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

14. 4. 2021  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť.

Čítať celé

Domácka práca, telepráca, práca vykonávaná z domácnosti (home office) po novele Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 (ONLINE ROZHOVOR)

13. 4. 2021  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému domácka práca, telepráca, práca vykonávaná z domácnosti (home office) po novele Zákonníka práce účinnej od 01.03.2021 neváhajte sa opýtať dňa 15. 4. 2021 v čase od 13,00 do 14,00 h. našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon povolania v SR

13. 4. 2021  /  PhDr. Marek Havrila, PhD.

Vo všeobecnosti existujú dva základné dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie: uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely pokračovania v štúdiu alebo uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike.

Čítať celé

Návrh zákona o významných investíciách

10. 3. 2021  /  Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 9. 3. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predpložilo návrh zákona o významných investíciách.


Kurzarbeit – návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce v novom znení schválila vláda

24. 2. 2021

Vláda dňa 24. 2. 2021 schválila návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Návrh nového zákona o elektronických komunikáciách v pripomienkovom konaní

23. 2. 2021

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o elektronických komunikáciách.

SP automaticky zvýši pandemickú PN a OČR za apríl na 75 % vymeriavacieho základu

13. 4. 2021  /  TASR

Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poistenci už zároveň môžu žiadať o znovuposúdenie pandemickej OČR.

Čítať celé

Finančná správa spustí pre klientov saldokonto

13. 4. 2021  /  TASR

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu s klientmi a spustí prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti finančnej správy prehľad o stave svojho osobného účtu.

Čítať celé

SaS chce do programového vyhlásenia vlády presadiť znižovanie daní a odvodov

13. 4. 2021  /  TASR

Popri zavedení výdavkových stropov chce strana SaS v rámci diskusie o novom programovom vyhlásení vlády presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.