Pozor na nové zmeny zákona o odpadoch účinné od 1. 7. 2020

Minulý rok schválil parlament veľkú novelu zákona o odpadoch. Významná časť zmien nadobudla účinnosť 1. 7. 2020. Najdôležitejšie zmeny, ktoré platia od tohto dátumu, sa dozviete v tomto článku.

Čítať celé

Smernica o verejnom obstarávaní

Účelom smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv.

Čítať celé

Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci

Obsahom článku je nielen téma zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj porovnanie a rozdielnosť ich právnej úpravy.

Čítať celé

Evidencia pracovného času (s dôrazom na zamestnancov v školstve)

Príspevok rozoberá povinnosti zamestnávateľa ohľ. evidovania pracovného času v kontexte rozsudku súdneho dvora európskej únie, z pohľadu ochrany osobných údajov, a tiež rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky.

Čítať celé

Dobrý projekt – pochváľte sa svojimi úspechmi

Pochváľte sa svojimi projektmi a úspechmi v obci! Pošlite nám popis Vášho úspešného projektu a my ho bezplatne zverejníme vo forme článku v časti Dobrý projekt.

Čítať celé

Novela zákona o dani z príjmov má zlepšiť podnikanie aj zamedziť daňovým únikom

29. 7. 2020  /  TASR

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza rozsiahla novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. 

Čítať celé

Ako na Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

29. 7. 2020  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval metodicko-vzdelávací materiál k Spoločensky zodpovednému verejnému obstarávaniu.

Čítať celé

Pôžička pre nezamestnaných predstavuje len krajné riešenie | Inzercia

27. 7. 2020

Nepriaznivá situácia spätá s rozšírením pandémie koronavírusu výrazne ovplyvnila aj chod slovenských domácností. Nečakaná strata zamestnania, neschopnosť splácania úverov a nedostatok financií na bežné potreby členov rodiny výrazne sťažili mnohým rodinám fungovanie.

Čítať celé

Vláda schválila balík 114 opatrení pre podnikateľov

25. 6. 2020  /  Ministerstvo hospodárstva SR

Na návrh Ministerstva hospodárstva schválila vláda 24. 6. 2020 balík 114-tich opatrení, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najrozsiahlejší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.


Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

19. 6. 2020

Dňa 18. 6. 2020 doručila vláda SR do NR SR návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.


Vláda schválila rozšírenie dotácií o podporu na nájomné a úpravu v dočasnej ochrane podnikateľov

8. 6. 2020

Na zasadnutí dňa 4. júna 2020 vláda SR schválila rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť nájomného a doplnenie zákona o dočasnej ochrane podnikateľov. NR SR schválila zákon 9. júna 2020.

Od budúceho roka sa zrušia zamestnávateľom niektoré povinnosti voči SP

4. 8. 2020  /  TASR

Od 1. januára budúceho roka sa zjednodušia niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni. Zmeny prinesie nadobudnuté tzv. podnikateľské kilečko, teda zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie.

Čítať celé

Najčastejším porušením zákona o eKase je neevidovanie tržieb

3. 8. 2020  /  TASR

Finančná správa vykonala od začiatku tohto roka 2615 kontrol zameraných na používanie elektronickej registračnej pokladnice. Vo viac ako 1 500 prípadoch zistili kontrolóri porušenie zákona.

Čítať celé

Finančná správa upozorní firmy na povinnosť ukladať účtovné závierky do registra

3. 8. 2020  /  TASR

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie upozorní podnikateľov na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok. 

Čítať celé