Smernica: Zoznam poskytovaných ochranných pracovných prostriedkov

Smernica stanovuje konkrétne typy poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (pre profesie školník/správca budovy, učiteľ druhého stupňa ZŠ – predmet chémia, upratovačka, vedúca kuchyne/kuchárka/pomocná sila v kuchyni).

Čítať celé

Výchova a vzdelávanie v cirkevných a súkromných školách

Medzi osobitosti cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení patrí aj to, že v rámci poskytovania kvalitnej výchovy a vzdelávania sa snažia realizovať aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, presadzovať inovatívne metódy a formy.

Čítať celé

Náležitosti účtovných dokladov v otázkach a odpovediach

Príspevok sa venuje oblasti účtovných dokladov z dôvodu pohľadu ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve. Bližšie sú zostavené otázky v zmysle častých podnetov z praxe samosprávy a verejnej správy.

Čítať celé

Smernica o evidencii a účtovaní zásob

Účelom smernice je stanoviť postup pri evidovaní a účtovaní zásob v účtovnej jednotke. Cieľom je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v účtovnej jednotke materiál (nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar), spôsob jeho evidencie a účtovania.

Čítať celé

Novela školského zákona od 1. 9. 2021

V príspevku upozorňujeme na novelu školského zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2021. Ide o malú novelu školského zákona, ktorá upravuje možnosť individuálneho vzdelávania žiakov na druhom stupni základných škôl.

Čítať celé

Vláda schválila návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva

20. 9. 2021  /  Ministerstvo vnútra SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa v roku 2022 uskutočnia v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Čítať celé

Videoškolenie: Zoznámte sa s novelou zákona o finančnej kontrole a audite v roku 2021

20. 9. 2021  /  PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Vo videoškolení Vám PhDr. Jozef Sýkora, MBA predstaví obsah novely zákona o finančnej kontrole a audite v roku 2021. Tá sa dotkne rovnako základnej finančnej kontroly, ako aj administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste.

Čítať celé

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

20. 9. 2021  /  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Aktuálna VÝZVA: Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Čítať celé

Reforma súdnej mapy

16. 9. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 13. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania 4 samostatné návrhy zákonov: zriadenie mestského súdu v Bratislave,  zriadenie mestského súdu v Košiciach, ​nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov (zníženie z 54 na 30)  a nové usporiadanie sídiel a obvodov odvolacích súdov (zníženie z 8 na 4).


Vláda SR schválila návrh novely školského zákona

25. 8. 2021

Na rokovaní dňa 25.8.2021 vláda SR schválila návrh novely školského zákona, ktorý predložilo Ministerstvo školstva.


Návrh zmeny exekučných zrážok zo mzdy

19. 7. 2021  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 9. 7. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Ak je trieda či škola zatvorená, rodičia majú nárok na pandemickú OČR

20. 9. 2021  /  TASR

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak sa zatvorí škola alebo trieda, ktorú navštevuje ich dieťa, rodičia majú nárok na dávku pandemické ošetrovné. Rovnako aj v prípade, ak je dieťa v karanténe.

Čítať celé

Viac ako 18.000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

16. 9. 2021  /  TASR

Na podanie odloženého daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, zostáva termín do 30. septembra 2021.

Čítať celé

Sociálny výbor súhlasil s návrhom na úpravu zdaňovania príspevku na stravovanie

16. 9. 2021  /  TASR

Novela Zákonníka práce má predovšetkým odstrániť nerovnosť v zdaňovaní príspevku na stravovanie formou stravného lístka a formou peňažného príspevku.

Čítať celé

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.