Zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii COVID-19

Nariadenie dovolenky v skrátenom čase, práce z domu, náhrada mzdy v prípade, ak zamestnávateľ zatvorí prevádzku a ostané opatrenia. 

Čítať celé

K zmenám sociálno-ekonomického charakteru v súvislosti s koronavírusom

Pomoc ľuďom, ktorí sú kvôli koronavírusu v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti z dôvodu, že zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté..

Čítať celé

Financovanie územnej samosprávy v čase mimoriadnej situácie

V príspevku informujeme o financovaní výdavkov na civilnú ochranu, a to o financovaní výdavkov samosprávnych krajov a obcí a o zmenách rozpočtu a rozpočtových opatreniach.

Čítať celé

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu.

Čítať celé

Plat riaditeľa školy 2020

V článku sa budeme zaoberať platom riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivými zložkami, ich nárokovateľnosťou a nenárokovateľnosťou, výškou a podmienkami na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl.

Čítať celé

„Lex korona“ - v Zbierke zákonov už vyšiel balík opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 a novela Zákonníka páce

4. 4. 2020  /  Ministerstvo financií SR

Posuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení pod názvom Lex korona. Je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.

Čítať celé

Sociálna poisťovňa – najčastejšie otázky a odpovede

3. 4. 2020  /  Sociálna poisťovňa

Odpoveď Sociálnej poisťovne na "horúce" otázky týkajúce sa žiadosti o ošetrovné aj pre deti staršie ako 11 rokov, nemocenského aj pre živnostníkov, vybavovania nemocenského po návrate zo zahraničia a iné.

Čítať celé

Dokumenty EK k verejnému obstarávaniu v čase šírenia ochorenia COVID-19

2. 4. 2020  /  Úrad pre verejné obstarávanie
Európska komisia pripravila pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov dva dokumenty, ktoré sa týkajú obstarávania v súčasnej neľahkej situácii spôsobenej ochorením COVID-19.
Čítať celé

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

30. 3. 2020

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 


Pomoc v boji proti COVID-19: Európsky parlament schválil kľúčové opatrenia EÚ

27. 3. 2020

Poslanci Európskeho parlamentu dňa 26. 3. 2020 na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.


Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii

24. 3. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii, ktorý schválila vláda 24. 3. 2020. Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní (zákon bol schválený 25. 3. 2020).

Od pondelka 6. apríla môžu firmy žiadať o štátnu pomoc

6. 4. 2020  /  TASR

Podnikatelia z prevádzok uzavretých vládou pre nový koronavírus budú môcť podávať žiadosti o štátnu pomoc od pondelka (6. 4.), od 12.00 h, zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy (8. 4.), od 12.00 h.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancom

6. 4. 2020  /  TASR

Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu, upraviť sa má aj rozvrhnutie pracovného času, predlžuje sa obdobie poberania dávky v nezamestnanosti.

Čítať celé

Prezidentka podpísala dva zákony z balíka opatrení na podporu ekonomiky

6. 4. 2020  /  TASR

Prezidentka podpísala dva zákony, ktoré súvisia so zmiernením ekonomických a sociálnych dopadov pandémie nového koronavírusu. Ide o novelu Zákonníka práce a súvisiacich sociálnych právnych noriem, ako aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

Čítať celé