Služby zamestnanosti

Zákon o službách zamestnanosti upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. V ustanoveniach zákona o službách zamestnanosti sú špecifikované pojmové vymedzenia termínu menšie obecné služby pre obec, okruh subjektov, ktoré môžu byť realizátormi menších obecných služieb, odvetvia a oblasti činností, v ktorých je možné vykonávať aktiváciu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, formou menších obecných služieb pre obec. Uvedené odvetvia a oblasti činností, na ktorých realizáciu je možné poskytnúť príspevok sú špecifikované v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Týždenný rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj je ustanovené v zákone o službách zamestnanosti, v ktorom dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj začal vykonávať.

Na portáli verejnej správy SR nájdete veľa zaujímavých článkov k službám zamestnanosti, ktoré objasnia mnohé zákutia jednotlivých noviel zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

17.12.2012