Pohotovosť

Daňová

pohotovosť

Katarína Jašurková


+421 41 7053 484

Nadežda Cígerová


+421 41 7053 535

Simona Jurišová


+421 41 7053 331

Vladimír Ozimý


+421 41 7053 434

Zuzana Uríková


+421 41 7053 737

Mzdová

pohotovosť

Jana Repáčová


+421 41 7053 636

Viera Kubanková


+421 41 7053 939

Táto služba je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.


Telefón

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborníci:

Katarína Jašurková   Nadežda Cígerová   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
      DSC_3181___120x180       DSC_3956___120x180       DSC_3020___120x180       DSC_3130___120x180       DSC_3005___120x180
                         


Prítomnosť odborníka na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngodborník je dostupný, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngodborník je momentálne nedostupný, pretože:

  1. odborník je v tom čase dostupný inou formou – online chat, e-mail, online rozhovor, 
  2. odborník osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín Pohotovosti.

V prípade, že odborník nie je dostupný, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

Pohotovosť z oblasti účtovníctva pre verejnú správu poskytujeme len písomnou formou.

NOVINKA: Online rozhovor

Online rozhovory prebiehajú priamo na portáli na aktuálne vopred ohlásené témy. Vyhlásené témy online rozhovorov nájdete vždy v Pohotovosti a zároveň vás informujeme vopred aj emailom.

Otázky zadávate prostredníctvom formulára, ktorý je v danom termíne prístupný priamo v článku, v ktorom rozhovor prebieha. Odborník odpovedá na vaše otázky priamo počas online rozhovoru a následne odpovie aj dodatočne na všetky otázky, ktoré boli v tomto čase prijaté prostredníctvom formulára.

*do online rozhovoru sa môžu zapojiť iba predplatitelia portálu vssr.sk

 

Archív online rozhovorov

E-mail

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho odborníka, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré sú svojou náročnosťou a rozsahom neprimerané. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania služieb pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci Pohotovosti sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa Pohotovosti nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.