Miestne dane

Na zabezpečenie správy miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec vydáva podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení všeobecne záväzné nariadenie. Zákon o miestnych daniach upravuje dva druhy miestnych daní, a to dane s ročným zdaňovacím obdobím, ktoré musia byť ustanovené obcou vo všeobecne záväznom nariadení s účinnosťou od 1. januára zdaňovacieho obdobia a dane krátkodobého charakteru, ktoré môže obec ustanoviť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Zákon o miestnych daniach v jednotlivých ustanoveniach určuje obciam, podrobnosti ktorých ustanovení je potrebné upraviť vo všeobecne záväznom nariadení. V ďalších zdaňovacích obdobiach obec vydáva nové všeobecne záväzné nariadenie alebo dodatok iba pri zmenách v zákone o miestnych daniach alebo v prípadoch, ak obec napr. mení výšku sadzby dane, hodnotu pozemkov, poplatku za podlažie, zavádza alebo ruší oslobodenia od dane alebo zníženia dane, vymedzuje jednotlivú časť obce a pod.

Ak Vám nie je celkom zrejmé, ako napr. zostaviť Všeobecne záväzné nariadenie (miestne dane), ako efektívne vyberať miestne dane, ako vymáhať nedoplatky na miestne dane, radi Vám pomôžeme. Stačí keď návštivite našu stránku vssr.sk.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.