Rozpočtové pravidlá verejnej správy

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa považuje za základný finančný zákon verejnej správy a upravuje nakladanie a hospodárenie s verejnými prostriedkami ako aj základné pravidlá rozpočtového hospodárenia. V rozpočtových pravidlách verejnej správy sa používa len pojem „subjekt verejnej správy“, zákon o finančnej kontrole používa nielen pojem subjekt verejnej správy v tom istom význame a obsahu ako rozpočtové pravidlá verejnej správy, ale rozširuje používanú terminológiu o pojem „orgán verejnej správy“. Rozpočtovými pravidlami verejnej správy sú upravované vzájomné vzťahy jednotlivých subjektov verejnej správy vrátane finančných vzťahov, ako i vzťahy subjektov verejnej správy k ostatným subjektom mimo verejnú správu vrátane finančných vzťahov vo sfére verejných financií. Predmetom úpravy rozpočtových pravidiel verejnej správy sú aj vzťahy štátneho rozpočtu k subjektom územnej samosprávy.

K téme poskytujeme vždy aktuálny komentár k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Viac súvisiacich informácií nájdete na nasledujúcom odkaze pre vyhľadávanie rozpočtových pravidiel verejnej správy s možnosťou spresňovania výsledkov pomocou filtrov.

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012