Dobrý riaditeľ

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 1. 2020

23. 1. 2020  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. januára 2020.

Čítať celé

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

23. 1. 2020  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výška príspevku pre materské školy na rok 2020.

Čítať celé

Smernica o diétnom stravovaní a smernica o príspevku na cestovné náklady žiakom školy

21. 1. 2020  /  Ing. Ingrid Konečná Veverková

Nové smernice: k cestovným náhradám na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť a smernica o diétnom stravovaní v školskej jedálni.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá