Dobrý riaditeľ

Právna subjektivita škôl

12. 11. 2019  /  JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Od 1. januára 2020 vstúpi do platnosti novela, podľa ktorej, kým doteraz sa formou všeobecne záväzného nariadenia školy zriaďovali aj rušili, odteraz sa už budú formou VZN zriaďovať, ale rušiť sa už budú bez VZN.

Čítať celé

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

5. 11. 2019  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Na základe § 15 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vypracovalo MŠVVaŠ SR aplikačnú pomôcku k preukazovaniu bezúhonnosti.

Čítať celé

Nová legislatíva má pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

5. 11. 2019  /  TASR

Dva hlavné prínosy novely školského zákona pre školy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia – dvojnásobný počet asistentov učiteľa v školách a príspevok pre talentované deti.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá