Dobrý riaditeľ

Uznanie prvej atestácie za získanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa

16. 9. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Učiteľka štúdium ukončila v júli 2016 s nástupom do zamestnania (stredná škola) k 4. 9. 2016. Od roku 2013 do roku 2016 vykonávala prax aj na vysokej škole. Aké bude zaradenie učiteľky od 1. 9. 2019?

Čítať celé

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1. 9. 2019

10. 9. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Zmeny od 1. septembra 2019 aj v oznámení o výške a zložení funkčného platu - prinášame Vzory dekrétov.

Čítať celé

Zaradenie učiteľa do podkategórie a kariérového stupňa

9. 9. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa má špeciálnu pedagogiku + techniku, druhú atestáciu má Kvalita školy na druhom stupni ZŠ. Je správne, ak je zaradená kategória učiteľ a podkategória učiteľ druhého stupňa?

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá