Dobrý riaditeľ

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

3. 4. 2020  /  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021, zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ na školský rok 2020/2021, prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021, prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl na školský rok 2020/2021.

Čítať celé

Poskytovanie platu učiteľom počas prerušenia vyučovania

2. 4. 2020  /  Ing. Jarmila Szabová

Ako má zamestnávateľ postupovať pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov, ktorí prerušili vyučovanie od 16. 3. 2020 na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR a ministerstva školstva?

Čítať celé

Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia: do 1. 4. 2020 pošlite zoznam detí

1. 4. 2020  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa).

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá