Dobrý riaditeľ

Zamestnávanie cudzincov

4. 8. 2020  /  Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ dostal žiadosť o prijatie učiteľky anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. Môže ju zamestnávateľ zamestnať ako učiteľku anglického jazyka na druhom stupni ZŠ?

Čítať celé

Uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti na vedenie krúžkov

29. 7. 2020  /  Ing. Jarmila Szabová

Kto schvaľuje krúžky žiakom v škole na základe vzdelávacích poukazov? Riaditeľ školy alebo starosta? Je potrebné v prípade, ak vzdelávacie poukazy posielajú za rodičov školské zariadenia, mať poukazy podpísané od rodičov žiakov alebo sa predkladá čestné vyhlásenie rodiča? Na akom princípe to funguje?

Čítať celé

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

29. 7. 2020  /  Centrum vedecko-technických informácií SR

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa školského zákona.

Čítať celé
/res/vssr-top-dot.png

Dobrý riaditeľ

Súťaže a štipendiá