Napísali o nás

Recenzie od zákazníkov:

Ing. Vrťová
Stredná športová škola Banská Bystrica

Služby Poradcu podnikateľa, osobitne stránku www.vssr.sk využívame v organizácii už niekoľko rokov veľmi intenzívne. Ako rozpočtová organizácia využívame všetky informácie pre samosprávu - právne predpisy a ich novely, mzdy a personalistika, účtovníctvo, top témy, videoškolenia, interné predpisy. Osobne Vás oslovujem aj s písomnými otázkami pri riešení. Sme veľmi spokojní s informáciami aj komplexnosťou tém a služieb. Často pri konzultáciách v našej pracovnej oblasti odporúčam Vaše služby. Dovoľte mi touto cestou Vám poďakovať za ústretový prístup, osobnú aktuálnu informovanosť o službách aj celkovú spoluprácu, ktorú hodnotím ako výbornú.
Želám za seba osobne aj pracovný kolektív veľa pracovných aj osobných úspechov.

p. Iveta Sukovská, administratívna pracovníčka ZŠ Zámutov.

Portál www.vssr.sk mi pomáha pri mojej práci personalistky a mzdárky v ZŠ. Veľmi fundovane a prehľadne má zakomponované rôzne legislatívne novinky, vzory smerníc a iných dokumentov, ktoré by Základná škola mala mať spracované. Oceňujem rubriku Pohotovosť, kde odborníci v oblasti daňovej a mzdovej telefonicky poradia s riešením konkrétneho problému. Tento portál využíva aj vedenie školy. Odporúčam všetkým, ktorí pracujú v uvedenej oblasti na úseku školstva, je to neoceniteľný pomocník.

p. Hanulík, rozpočtová organizácia

Dovoľte mi vyjadriť spokojnosť a poďakovanie za Vaše služby.

Portál je veľmi prehľadný, človek na ňom dokáže veľmi rýchlo nájdsť potrené informácie. Veľmi poteší, keď nám zavolajú zo služieb zákazníkom a informujú nás o zmenách a doplnkoch na Vašom portáli. Vzhľadom k tomu, že sme rozpočtová organizácia, využívame hlavne rubriku rozpočtvé organizácie – smernice, vzdelávanie, príklady z praxe atď.

Som rád, že som v minulosti prijal ponuku, byť klientom Vášho portálu, veľakrát mi bol nápomocný, keď som sa nemohol dopátrať nejakej informácie.

Ing. Jozef Adamkovič, audítor

Touto cestou mi dovoľte osobne Vám poďakovať za Váš profesionálny a odborný prístup, ktorého sa mi od Vás dostalo pri výklade a usmernení noviniek na portáli www.vssr.sk, ktorého som predplatiteľom a užívateľom, na základe čoho vyslovujem maximálnu spokojnosť a zmeny, ktoré nastali vysoko pozitívne oceňujem a budem v plnej miere v praxi využívať pri výkone audítorskej činnosti.

Ešte raz Vám ďakujem za Váš čas, trpezlivosť a príkladný prístup pri odkomunikovaní si noviniek na uvedenom portáli. Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

Mgr. Katarína Volčeková, Gymnázium Antona Bernolák Námestovo

Touto cestou Vám chceme poďakovať za informácie a možnosti, ktoré ponúkate na portáli www.vssr.sk. Váš portál je prehľadný a sú tam stále nové veci. Je na ňom ľahká orientácia a páčia sa nám na nej aj doplnkové služby. Využívame aj možnosť napísať Vám a vždy dostaneme odpoveď, ktorej rozumieme a s ktorou sme spokojný. Najviac pracujeme s informáciami ohľadom školstva.

Mgr. Edita Mištriková - Obec Štiavnik

chcem Vám vyjadriť pochvalu za informácie, ktoré poskytujete svojim zákazníkom na portáli www.vssr.sk. Sú prehľadne usporiadané, vždy aktuálne a naozaj užitočné, ktoré potrebujeme ku svojej práci. Veľmi oceňujem aj Vašu starostlivosť o zákazníka, ktorá nekončí, ako u iných poskytovateľov, len nalákaním zákazníka na produkt. Počas doby predplatenia služby ste sa mi ozvali s ochotou prejsť si jednotlivé linky, kde som si našla zase ďalšie užitočné informácie. Naozaj je vidno, že Vám záleží nielen na počte zákazníkov, ktorí si Vašu službu kúpia, ale najmä na tom, aby ju vedeli aj aktívne využívať a vďaka tomu, aby sa im uľahčila práca. Prajem Vám veľa spokojných používateľov, skutočne ste príkladným poskytovateľom. Ďakujem Vám za to.

Ing. A. Kubalová - SŠZ Levice

Naša organizácia už dva roky využíva prístup na internetový portál www.vssr.sk. Uvedený portál veľmi promptne reaguje na novú legislatívu a odbornými článkami v TOP TÉMACH, alebo v AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÁCH sa nám ju snaží priblížiť. Ako príspevková organizácia obce si tu vždy nájdeme užitočné veci, ktoré nám pomáhajú v našej každodennej praxi. Ako príklad môžeme spomenúť napríklad aj vzorové smernice, ktoré sú na ňom zverejnené. Oceňujeme napríklad aj články k daňovému priznaniu príspevkových organizácií s vyplneným konkrétnym príkladom. Okrem toho v organizácii pravidelne sledujeme ponuku školení a videoškolení, z ktorých si podľa potreby vyberáme. Zaujímavá pre nás je aj ponuka EUROFONDOV, ktoré hodnotíme s ohľadom na našu organizáciu. Oceňujeme odkazy za rôzne registre a aktuálne sadzby. Portál je podľa nás cenovo dostupný a orientácia na ňom je pomerne jednoduchá.

Tatiana Ivicová - IPB partner – Inžinierska činnosť

Chcela by som poďakovať za poskytnuté služby od Vašej spoločnosti. Sme veľmi spokojný s Vašimi produktmi a prístupom ku klientovi.

Bc. Mária Bočkoriková - administratívny pracovník Obce Volica

V oblasti samosprávy obce som začala pracovať pred 6 rokmi, kde som potrebovala k svojej práci veľmi široké spektrum informácii, pretože obec musí podľa zákonov SR zabezpečovať množstvo kompetencií, aj keď som mala prax 10 rokov v štátnej správe, kde som pracovala a nadobudla množstvo vedomosti a schopností, potrebovala som v oblasti samosprávy obce rozšíriť svoje vedomosti o ďalšie zmeny, ktoré v dnešnej dobe tak rýchlo prichádzajú, že niekedy ich nestíham registrovať.

Veľa informácii som musela pracne vyhľadávať na internete, čo mi zaberalo pri mojej práci dosť veľa pracovného aj voľného času. Pri zaslaní ponuky na využívanie služieb tejto stránky sme spolu so starostom začali využívať služby a informácie, ktoré nám veľmi pomáhali pri našej každodennej práci, či už v zmenách v legislatíve, využívaniu nových vzorov tlačív. Pre mňa je osobne najväčším prínosom, keďže som na obecnom úrade zamestnaná ako administratívna pracovníčka – čo v malej obci zahŕňa aj práce v oblasti účtovníctva, možnosť získavať vzory účtovania v obci o jednotlivých účtoch, vzory interných smerníc, video školenia, finančný spravodaj, príklady z praxe, vzory VZN pre obce a aktuálne zmeny v legislatíve, informácie v pracovnom právnych vzťahoch, zbierku zákonov, komentáre k zákonom, táto stránka postupne rozšírila svoje možnosti aj o informácie o získaní eurofondov, dotácii, aktuálne zverejnených výzvach, ktoré sa obec včas dozvedela a mohla tak rýchlo konať.

Veľmi som spokojná s videoškoleniami, lebo pri takom množstve zmien v legislatíve sa nemôžem zúčastňovať všetkých školení, ktoré sú organizované inými školiacimi organizáciami, môžem si ich pozrieť v čase, ktorý mi vyhovuje. Túto stránku a informácie, ktoré sú poskytované mi veľmi pomáhajú a som veľmi spokojná, odporúčam aj ostatným, ktorí v tejto oblasti pracujú, aby využívali túto stránku, nájdu všetko čo k svojej práci potrebujú na jednom mieste.

Ing. Anna Sováková

V rámci portálu sa zameriavam na oblasť verejnej správy, kde nachádzam odborné články, ktoré sú na dobrej úrovni. Napríklad oblasť samosprávy, štátnej správy, dôvodové správy, komentáre, oblasť eurofondov.
V rámci samovzdelávania nedá sa nespomenúť videoškolenia (tie odporúčam začínajúcim kolegom, pre lepšiu orientáciu sa v oblasti finančnej kontroly, miezd, odpisovania majetku a iné).
Čo sa týka orientácie v rámci portálu som spokojná. Váš portál som odporučila viacerým mojim známym, ktorí ho taktiež využívajú.
Na záver by som povedala môj celkový postreh "Kto používa portál www.vssr.sk, nájde tam mnoho užitočného pre rozšírenie svojich odborných vedomostí".

Anna Borisová, ZŠ s MŠ Bučany

Prístup na vssr budeme naďalej využívať. Sme veľmi spokojní s videoškoleniami k aktuálnym zákonom. V oblasti samosprávy si pod svojou organizáciou nájdeme témy, ktoré si potrebujeme ujasniť. Taktiež oceňujeme doplnkové produkty, kde využívame vzory interných smerníc.

Anna Kukoľová, Levoča

Chcem vyjadriť spokojnosť s portálom pre verejnú správu. Je to sprievodca a pomocník pri riešení aktuálnych problémov v oblasti legislatívy, účtovníctva a mzdovej oblasti pre verejnú správu. V poslednej dobe kladne hodnotím možnosť riešiť problémy formou emailovej pošty cez profesionálnych odborníkov. Do ďalšej práce prajem veľa tvorivých síl a nápadov.

Mária Daňková, Obec Rožkovany

Opätovne som uhradila prístup k portálu Verejná správa Slovenskej republiky. Týmto vyjadrujem spokojnosť za množstvo poskytovaných odborných informácii v širokom rozsahu PP. Problém, ktorý neviem odborne posúdiť mi pomáha riešiť Vaša odborná písomná poradňa, ktorej stačí zaslať otázku. Zároveň chcem zdôrazniť, že prístup na portál je za dostupnú cenu, ktorá je pre malé obce veľmi dôležitá.

Mária Starcová, účtovníčka - hospodárka ŠZŠ

S portálom Verejná správa SR som spokojná, rada si prečítam príklady z praxe, ktoré mi už viackrát pomohli. Chválim možnosť zadávať dotazy do poradne, ktoré som už využila. Som spokojná s dĺžkou spracovania a odpoveďou na moje dotazy. Veľmi mi pomohli aj interné smernice. Dnes ste ma naviedli na videovzdelávanie, ktoré v budúcnosti určite využijem. Srdečná vďaka za spoluprácu.

Filozofická fakulta UK, Ing. Viera Feriancová, vedúca ekonomického oddelenia

S portálmi mzdovecentrum a vssr sme spokojní - promptne reagujete na aktuálne legislatívne zmeny, o ktorých nás informujete, vyhovuje nám internetová kaviareň, taktiež možnosť zadávať dotazy do poradne. Jednoducho tieto internetové portály nám vyhovujú viac ako papierová podoba aj z praktického hľadiska - na stránke portálu je vyhľadávač prostredníctvom, ktorého skôr niečo nájdeme ako keď máme prelistovať niekoľko časopisov, aby sme sa dopracovali k téme, ktorú potrebujeme riešiť.

Jana Tóthová, Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

Touto cestou by som sa Vám chcela poďakovať za spoluprácu, hlavne v tom, že na potráli Verejná správa SR sa ponúka pomoc z oblasti vyplývajúcej z mojej pracovnej činnosti, ktorú som už aj využila. Ďalšou výhodou je aj možnosť využitia videovzdelávania, ktoré šetrí nielen peniaze, ale aj čas strávený cestovnaním na školenia.

Daniela Zemková, Obec Dolný Lopašov

Chcela som sa Vám poďakovať za odporúčanie Vášho portálu Verejná správa Slovenskej republiky. Je to pre mňa uľahčenie vyhľadávania hlavne v zákonoch a v legislatíve verejnej správy. Zatiaľ je spokojnosť na našej strane. Prajem Vám veľa spokojných zákazníkov.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.