Verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravuje správu vo verejnom obstarávaní, zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb, na uskutočnenie stavebných prác a súťaž návrhov. Zákon o verejnom obstarávaní kategorizuje zákazky, ktoré zadáva verejný obstarávateľ a zákazky zadávané obstarávateľom, ktoré sú zadávané v procese verejného obstarávania a súčasne určuje vzťahy medzi nimi. Zákazka na účely podľa zákona o verejnom obstarávaní je zákazka, ktorá sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy s peňažným plnením uzavretej s jedným alebo viacerými uchádzačmi a verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb alebo dodanie tovarov. Viac príspevkov k verejnému obstarávaniu nájdete tu

Na túto oblasť plnú otázok na našom portáli nájdete odpovede na mnohé otázky, ktoré sú spracované v článkcoh k jednotlivým novelám zákona o verejnom obstarávaní.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

Autor: S-EPI, s.r.o.

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

20.07.2016