Parlament schválil zákon o sociálnych podnikoch

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

SITA | 13.3.2018

Parlament schválil zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálne podniky sa nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu. Rezort práce pritom zadefinoval tri typy sociálnych podnikov. Prvým bude tzv. integračný sociálny podnik, ktorý bude zamestnávať znevýhodnené osoby na trhu práce, ako sú dlhodobo nezamestnaní či zdravotne znevýhodnení ľudia. Druhým typom bude energetický alebo environmentálny sociálny podnik a do tretice pôjde o sociálny podnik bývania, ktorý bude buď stavať byty alebo prenajímať byty ľuďom, ktorí majú podpriemerný príjem.

Ak sociálny podnik vytvorí zisk, vyše polovicu z neho bude musieť investovať do napĺňania verejného alebo komunitného záujmu. Sociálne podniky budú môcť dostávať priamu podporu vo forme dotácií alebo pôžičiek pri štarte, aj pri samotnej činnosti podniku, ako aj nepriamu podporu vo forme nižšej, 10-percentnej dane z pridanej hodnoty na tovary a služby, ktoré budú sociálne podniky poskytovať. Okrem toho tieto podniky nebudú musieť platiť daň z časti zisku, ktorý investujú naspäť do plnenia sociálneho cieľa. Najdôležitejšou formou nepriamej podpory sociálnych podnikov má byť ich zvýhodnenie vo verejnom obstarávaní vo forme tzv. vyhradených zákaziek, čo môže prispieť k zvýšeniu odbytu tovarov a služieb, ktoré vyprodukujú sociálne podniky.

"Hlavným princípom systému podpory registrovaných sociálnych podnikov je zásada, že podpora musí za každých okolností obsahovať výrazný prvok návratnej pomoci," uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí. Akýkoľvek typ podpory bude podľa ministerstva zároveň podrobený pravidlám štátnej pomoci a nenarušovania hospodárskej súťaže. "Vzhľadom na citlivé spoločenské vnímanie tejto problematiky je systém podpory naviazaný na súbor prísnych podmienok, ktorých cieľom je zamedziť zneužívaniu," uvádza rezort.

Ministerstvo práce predpokladá, že registrované sociálne podniky začnú vznikať v druhom polroku tohto roka, pričom do roku 2020 by sa mohlo registrovať okolo 150 sociálnych podnikov. "Keďže pôjde o malé resp. stredné podniky, priemerný počet zamestnancov predpokladáme 20 a podiel znevýhodnených resp. zraniteľných zamestnancov 30 %," uvádza sa v doložke vplyvov návrhu zákona. Registrované sociálne podniky by tak podľa odhadu ministerstva mohli v tomto roku zamestnávať 600 osôb, v budúcom roku 2 000 ľudí a v roku 2020 približne 3 000 osôb.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

AUTOR

SITA a.s.

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry. www.sita.sk

Dátum publikácie

14.03.2018

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.